Sökning: "finansmarknadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet finansmarknadsrätt.

 1. 1. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattis Spansk; [2021]
  Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

  Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 3. 3. Moderbankers ansvar för dotterbankerspenningtvättsarbete : Särskilt i ljuset av FI Dnr 19–7504

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bilge; [2021]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen; Finansinspektionen; Kapitaltäckningsdirekrivet; Moderbolag; Bank;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bankernas dilemma – Konflikten mellan kreditinstituts skyldigheter enligt penningtvättslagen respektive betaltjänstlagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Lilienberg; [2020]
  Nyckelord :Betaltjänstlagen; Betalkontodirektivet; Finansmarknadsrätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kreditinstitutens skyldighet vs. konsumenternas rättighet : en intressekonflikt mellan kundkännedomsprocess och rätt till betalkonto

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Huyao Zhou; [2017]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER