Sökning: "finita elementmetoden FEM"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden finita elementmetoden FEM.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 3. 3. DIMENSIONERING AV KONSTRUKTIONER I ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2019 : Skillnader och likheter med FEM-Design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Joel Lindman; Lina Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Robot Structural Analysis; FEM-Design; finita elementmetoden; dimensionering; armering; stålprofiler; arbetsflöde;

  Sammanfattning : The basis of this thesis was that Kåver & Mellin Uppsala wanted todetermine if they should train their employees in the software RobotStructural Analysis. The company had licenses for the program that theydid not use due to lack of experience. LÄS MER

 4. 4. A study on Friction Boundary Conditions with Unicorn/FEniCS-HPC

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Irene Natale; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present and validate a boundary condition formulation for CFD problems that includes a friction parameter. In the first part of the thesis the incompressible Navier-Stokes system of equations and the friction boundary conditions are presented. LÄS MER

 5. 5. Molnbaserade CAD-system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johanna Brännstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är du trött på att dina CAD-filer (Computer-aided design) har sparats på fel ställe så du inte kommer åt dem? Är du trött på att behöva sitta vid samma dator för att komma åt dina dokument? På senare tid har CAD-program kommit in som molnkopplade eller molnbaserade program och företag, så som Sigma Industry East/North, funderar på att ha ett standardprogram som är molnbaserat eller kopplat till molnet för att underlätta för sina konsulter. Här väljs två CAD-program som ska jämföras bland de CAD-program som finns, vilket blev Fusion 360 och Onshape. LÄS MER