Sökning: "finite element analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade orden finite element analysis.

 1. 1. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 2. 2. Performance analysis of motor for electric aviation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Torkel Svenson Hagström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a rising interest and improving technology regarding electric aviation, the Swedish ELISE-project aims to built a functional 21-seated electric aircraft by the year 2025. The aim of this thesis is to analyze the performance of a scalable model of an electric motor optimized for aircraft, in terms of magnetic leakage flux, generated back-EMF, torque constant and efficiency. LÄS MER

 3. 3. Fillet Weld Fatigue Lifetime : Parametric Finite Element Analysis

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Vishal Singaravadivelu; Sai Krishna Vemulapalli; [2020]
  Nyckelord :Fatigue Strength; Fillet weld; Weld toe radius; Effective notch stress method; Parametric Finite Element Analysis - PFEA;

  Sammanfattning : The fatigue life time of welded components is the dominant factor at the design of mechanical and automotive structures and components where fatigue failure has a crucial outcome in use of fillet welded structures and it commences mostly from the weld toe and propagate to the parent material or even to the weld root area. Fillet welds are the imperative type of weld used in many industries because of the geometry and fabrication cost of the structure. LÄS MER

 4. 4. FEM modelling of sound reduction index in partition CLT wall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Adam Hultin; Erik Hörström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructing buildings with wood brings many advantages, especially regarding environmental aspects, which has brought an up-rise in these types of structures. However, one of the main issues regarding wooden structures is its tendency to perform poorly acoustically in lower frequencies compared to heavier structures. LÄS MER

 5. 5. Development of a new test methodology for car-to-truck crash

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matas Buzys; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Crash tests; FUP; Frontal impact; Honeycomb structure; FUP; Frontalkrock; Honeycomb struktur; Kraschtest;

  Sammanfattning : Till följ av de stora skadorna som riskeras vid frontalkollision mellan personbil och lastbil, utför Scania CV AB kraschtester för att bättre kunna utveckla komponenter med syfte att skydda passagerarna i personbilen. Den typ av test som denna studie bygger på utvärderar den s.k. FUP:en (engelska Front Underrun Protection). LÄS MER