Sökning: "finite element joint"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden finite element joint.

 1. 1. Implementation of thermomechanical laser welding simulation : Predicting displacements of fusing A AISI304 T-JOINT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Rolseth; Anton Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Laser welding; Finite element method; ABAQUS; Thermomechanical simulation; Heat source models; DFLUX; Element activation;

  Sammanfattning : Laser welding is an advanced joining technique with the capability to form deep, narrow, and precise welds. Numerical models are used to simulate the process in attempts of predicting distortions and stresses in the material. This is done to reduce physical testing, optimize processes and enable integrated product- and process development. LÄS MER

 2. 2. Expansion Joints in timber bridges : Mechanical behavior under external loading

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Gustafsson; Jakob Myhrberg; [2021]
  Nyckelord :Expansion joint; FE-modeling; Timber bridges; Steel-to-wood connections; European Technical Approval Guidelines;

  Sammanfattning : To design a bridge, different typologies of construction materials can be used. All materials have in common that deformations occur due to different events, such as externalloading, temperature- and moisture variations. To allow these kinds of deformations,Expansion Joints (EJs) are used in the structure. LÄS MER

 3. 3. Automated Construction- Reinforcement : Lifting Prefabricated Reinforcement Cages

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Markus Pettersson; Andreas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Tied rebar cage lift; Tied connection; Connecting rebars; Finite Element Modeling; Geometric to numerical model; Integration CAD and CAE; Lyft av najad armeringskorg; Najad knutpunkt; Sammanfogning av armering; Finita Element modellering; Geometrisk till numeriskmodell; Integration mellan CAD och CAE;

  Sammanfattning : The construction industry is moving towards an increasingly industrial production and one step towards this is to use prefabricated rebar cages. A new concept is being tested where tied rebar cages are produced on the construction site by industrial robots. LÄS MER

 4. 4. Effects of cracking of coupling beams onhigh rise towers subjected to wind load

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Biruk Worku Woldemikael; [2020]
  Nyckelord :Crack; reinforcement content; aspect ratio; shear deformation; joint flexibility; concrete grade; effective stiffness.; Sprickor; förstärkningsinnehåll; tvärsnittsförhållande; skjuvdeformation; ledflexibilitet; betongkvalitet; effektiv styvhet;

  Sammanfattning : In high rise towers, reinforced concrete elevator shafts with coupling beams are extensively used as a principal structural element to resist lateral loads. The lateral load resistance of the tower is dominantly dependent on the stiffness of the load-bearing walls, and coupling beams connecting them. LÄS MER

 5. 5. Radiell deformation av kamgång i samband med bearbetning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anders Wallin; Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonstillverkaren Volvo Cars i Skövde vill undersöka vilken påverkan skruvförbandet mellan kamlagerhus och cylinderhuvud har på kamgångarnas rundhet. En förberedande genomgång av processflödet genomfördes där varje del isolerades och undersöktes för att identifiera potentiella felfaktorer. LÄS MER