Sökning: "finite volume method"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden finite volume method.

 1. 1. Finita differens-metoder för reservoarsimulering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Simon Falk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillförlitliga beräkningsverktyg är generellt av stor betydelse för att förstå processerna i världen omkring oss, och i synnerhet är simulering av flöden i reservoarer viktigt för att kunna bemöta vår tids stora krav. Exempelvis är stabil grundvattenförsörjning, hållbar utvinning av olja, och säker förvaring av kärnavfall beroende av reservoarsimuleringar. LÄS MER

 2. 2. Convergence Rate of the Dirichlet-Neumann Algorithm for Coupled Poisson Equations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Morgan Görtz; [2019]
  Nyckelord :Dirichlet-Neumann; Dirichlet-Neumann algorithm; Poisson equation; convergence rate; finite element method; finite volume method; finite difference method; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents and tests the convergence rate of the Dirichlet-Neumann algorithm for two Poisson equations coupled by transmission boundary conditions. Three second order discretisation methods are used when analyzing the convergence: standard equidistant finite difference, standard adaptive linear finite element, and standard adaptive finite volume discretisation of Poisson's equation. LÄS MER

 3. 3. Lateral stabilisation in multi-storey timber volume element buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Elin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :TVE; multi-storey building; timber volume element; lateral stability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of timber volume elements (TVEs) in residential multi-storey buildings is increasing in popularity. Manufacturing methods and building processes have been streamlined to improve product quality. LÄS MER

 4. 4. 2D Modelling of Phytoplankton Dynamics in Freshwater Lakes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Hugo Harlin; [2019]
  Nyckelord :Modelling; computational ecology; ecology; ecosystems; lake ecosystems; deterministic modelling; finite volume method; phytoplankton; plankton; lake; lakes;

  Sammanfattning : Phytoplankton are single celled organisms capable of phytosynthesis, and are present in all the major oceans and lakes in the world. Phytoplankton contribute to 50% of the total primary production on Earth, and are the dominating primary producer in most aquatic ecosystems. This thesis is based on the 1D deterministic model by Jäger et. al. LÄS MER

 5. 5. Pedestrian Evacuation Modelled by a Conservation Law with a Two-inflection-point Flux Function

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Henrik Lindell; [2019]
  Nyckelord :Numerical analysis; Applied mathematics; Hyperbolic conservation laws; Finite volume methods; Partial differential equations; Pedestrian dynamics; Modeling; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : When designing a building one must consider safety aspects. One such aspect is that in the case of an emergency people should be able to efficiently evacuate the building. In this paper we investigate how the width-profile of a corridor leading to an exit might affect the efficiency of evacuation. LÄS MER