Sökning: "finna"

Visar resultat 1 - 5 av 6854 uppsatser innehållade ordet finna.

 1. 1. Arbeta på repeat – en undersökning i konstnärlig närvaro på scen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lina Svahn Larsson; [2023-04-05]
  Nyckelord :scenisk närvaro; scenkonst; skådespeleri; musikal; musikalartist; Stanislavskij; preparation;

  Sammanfattning : En konstnärlig undersökning i hur scenisk närvaro kommer till, och påverkas av preparation innan föreställning. Genom en rad aktiviteter försöker jag förstå hur jag bäst kommer i kontakt med konstnärlig närvaro samt vad det innebär för mig. LÄS MER

 2. 2. Att finna min agens som skådespelerska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stina Olsson; [2023-02-20]
  Nyckelord :Teater; skådespeleri; musikal; scenskolan; frilans; agens; socialism; Karl Marx; självkänsla; prestationsångest;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att utforska mitt eget förhållningssätt till mitt hantverk, närmare bestämt skådespeleri. Jag har fördjupat mig i detta genom att föra processdagbok över mitt frilansande, med utgångspunkt i frågeställningen: “hur finner jag min agens som skådespelerska?”. LÄS MER

 3. 3. ”För vem planerar du din undervisning”? En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta med inkluderande undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Sohlström; Ida Kvernsjöli; [2023-02-14]
  Nyckelord :förskolelärare; erfarenheter; upplevelser; inkluderande undervisning; främjande; hindrande;

  Sammanfattning : Inkludering har varit ett hett diskussionsämne i samhällsdebatten de senaste åren kring vad inkludering egentligen är och Skolinspektionens granskning (2018) visar att undervisningen i förskolans kontext är flertydig. Undervisningen är också problematisk och ett utvecklingsområde i dagens förskola. LÄS MER

 4. 4. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER

 5. 5. Det jäktade samhället : Ett empiriskt test av accelerationsteorins påståenden om ökande levnadstakt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Anund; Albin Schylander; [2023]
  Nyckelord :social acceleration; levnadstakt; tidsdagbok; tidsgeografi;

  Sammanfattning : Hartmut Rosas teori om social acceleration får mycket uppmärksamhet för tillfället. Accelerationsteorin, som den också kallas, driver tesen att modernitet bäst definieras som samhällen där allting av nödvändighet befinner sig i ständig acceleration. LÄS MER