Sökning: "finns det nackdelar med hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden finns det nackdelar med hållbar utveckling.

 1. 1. Plastkonsumtion – Hur produktdesigners kan verka för att minska plastkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Madeleine Jansson Istvan; [2020]
  Nyckelord :Plastic consumtion; plastkonsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om produktdesigners roll i en global kamp för att minska plastkonsumtion, samt vilka utmaningar och möjligheter produktdesigners har för att kunna verka för en reducerad plastkonsumtion.Studien undersöker hur en produktdesigners arbetsroll ser ut idag och om det skett en förändring av hur produktdesigners relation till plast och synsättet kring hållbar utveckling under det senaste fem åren. LÄS MER

 2. 2. Textila material av bananavfall : En undersökning om för- och nackdelar för bananavfall som textiltmaterial i modebranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Hamp; Emelie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Banana fibers; Natural fiber; Banana waste; Food waste; Banana farming; Sustainability; Sustainable Development; Innovative material; Environmental friendly textile; Banana fabric; Banana textile; The Sustainable Development Goals; The 2030 Agenda; Sustainable fashion; Innovative textiles; Resource saving; Resource reuse.; Bananfiber; Naturlig fiber; Bananavfall; Matavfall; Bananodling; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Innovativt material; Miljövänlig textil; Banantyg; Banantextil; Globala målen; Agenda 2030; Hållbart mode; Innovativa textilier; Resursbesparing; Resursåteranvändning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker för- och nackdelar med textilier gjorda av bananavfall applicerat inom modebranschen. Studien granskas ur ett miljöperspektiv med ett fokus utifrån mål 12: Hållbarkonsumtion och produktion från de Globala målen. LÄS MER

 3. 3. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 4. 4. The Relationship between United Nations’ 17 Sustainable Development Goals and Swedish Banks’ Credit Rating of Manufacturing Customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTIN GUSTAFSSON; PATRIK ZYTOMIERSKI; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Credit Rating; Sustainable Development Goals; SDG; Sustainable Risk; Manufacturing Industry; Hållbarhet; ESG; företags kreditvärdighet; SDG; Globala målen för hållbar utveckling; hållbar risk; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The sustainable development of the section providing financing within Swedish banks are going through major challenges and changes. The United Nations is constantly working on improving sustainable directives within all industries to ultimately reach all 17 sustainable development goals that have been set up for a more sustainable world. LÄS MER

 5. 5. En undersökning kring solpaneler : En marknadsundersökning och optimeringsmodell av solpaneler idag. Utifrån solföljning och molnighet.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Oskar Engesvik; Hugo Holsti Heijbel; [2020]
  Nyckelord :Solarpanels; Optimization; Cloudines; Market analysis; Solpaneler; Optimering; Molnighet; Marknadsundersökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har optimeringsmöjligheterna för solpaneler undersökt, utifrån parametern energiproduktion beräknad med hjälp av infallen solstrålning. Detta genomfördes genom en modell där panelen kan simuleras mer eller mindre solföljande. LÄS MER