Sökning: "finns det nackdelar med hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden finns det nackdelar med hållbar utveckling.

 1. 1. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Sammanfattning : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the use of mobile Augmented Reality as a digital communication tool

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niclas Drugge; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented; Reality; communication;

  Sammanfattning : For over a century, mankind has been dreaming about technologies that combined reality with the wonders of the virtual world. Nowadays, Augmented Reality (AR) is doing just that, and with an emergence of AR in many new fields, there is reason to believe that it will be a widely used communication tool in the future. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Development in Swedish and Canadian Campus Plans

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Timur Ersöz; [2018]
  Nyckelord :Sustainable development; campus plan; strategic spatial plans;

  Sammanfattning : The concept of sustainable development being integrated into strategic spatial plans has increased in recent years. University campus plans are examples of such spatial plans, and these form the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 5. 5. Ökad avbördningskapacitet hos befintliga dammar i Sverige : En fallstudie över damm i mellersta Norrland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fanny Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för klimatförändringar, och problem som kommer med dessa, har ökat de senaste årtiondena. En effekt som dessa drar med sig är att de beräknade extremflödena förväntas öka vilket påverkar säkerheten hos befintliga dammar. LÄS MER