Sökning: "finska dialekter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden finska dialekter.

 1. 1. Finska dialekter i Sverige : En kvantitativ undersökning om sverigefinska skolans elevers syn på finska dialekter och tvåspråkighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Sini Heiskanen; [2007]
  Nyckelord :finska dialekter; identitet; sverigefinnar; studenter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the view of Finnish dialects and identity of first, second and third generation of Sweden Finns students in 7th, 8th and 9th graders, in two Sweden Finn schools. The questions at issue for the essay were: How do Swedes of Finnish extraction think of the Finnish dialects? Is there a correlation between identifying as Finnish and knowledge and usage of the Finnish dialects, as opposed to Finns living in Finland? To which extent do the Finnish students have knowledge regarding the Finnish dialects? To answer the questions a quantitative method was used and a questionnaire was answered by over 100 students. LÄS MER

 2. 2. Kaulinranta. Paikannimitutkimus/Ortnamnsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Tapio Honkanen; [2004]
  Nyckelord :Kaulins; Kaulio; Gavril; Gabriel; Kauri; Kauli; Kauliranta; Kaulinranta; Tornionjokilaakson asutushistoria; nimitutkimus; paikannimitutkimus; Tornedalens bosättningshistoria; karelska namn; baltiska namn; samiska namn; ortnamnsstudie; namnstudie; Ylitornio; saamelaisia nimiä; balttilaisia nimiä; karjalaisia nimiä; lapinkoira; koirannimiä; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kaulinranta är en by vid Torne älv nära Övertorneå på finska sidan av riksgränsen. Kaulinranta består av namnet Kauli i genitiv och det finska ordet ranta ’strand’. Kaulinranta har då uppenbarligen varit ett ställe som på något sätt varit anknutet till en person vid namn Kauli. LÄS MER