Sökning: "fintech"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet fintech.

 1. 1. As smoooth as it gets: En kvalitativ studie om svenska betaltjänsten Klarnas användning av strategisk kommunikation på Instagram för att marknadsföra kreditbetalning till unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Kjellander; Kevin Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Klarna; BNPL; Instagram; Marknadsföring; Generation z; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, financial technology (fintech) companies implement marketing strategies targeting young and financially inexperienced adults to increase their habits of consumption using credit. Among the services provided by these companies, the concept Buy-Now-Pay-Later (BNPL) is the one that stands out within the context of marketing. LÄS MER

 2. 2. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Capital Structure: An Empirical Study on Swedish FinTech Firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Martin Skålander; Love Claesson; [2022]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Trade-off Theory; Sweden; FinTech;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the determinants of capital structure and its effect on Swedish FinTech firms. The theoretical framework used is the trade-off theory and the pecking-order theory. LÄS MER

 4. 4. FinTech och den svenska banksektorn : En kvalitativ studie om FinTech utvecklingens inverkan i de svenska storbankerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Antoinette Moussally; Daniella Zanbil; [2022]
  Nyckelord :API; Cyberrisker; Digitalisering; Finansiella aktörer; FinTech; FinTechföretag; PSD2; Samarbete; Tredjepartsaktör;

  Sammanfattning : Digitalization is a comprehensive area today that is constantly evolving, with the aim of streamlining business processes to promote both individuals and companies. In line with today's ongoing development of digitalization, the growth of FinTech has had a major impact in the banking sector. LÄS MER

 5. 5. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nathalie Romedal; [2022]
  Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

  Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER