Sökning: "fire department"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden fire department.

 1. 1. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Selma Ogden; [2020]
  Nyckelord :gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. LÄS MER

 2. 2. Smart Environment - Early Wildfire Detection using IoT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Carl Hidestål; André Zreik; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Wildfire; Forest fire; Narrowband-IoT; Particle detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problems with extreme weather, such as drought, has increased due to greenhouse emissions. As one of the consequences to this, forest fires have emerged more frequently on a global level. This became obvious in Sweden, in the summer of 2018, which has been stated to have been the worst affected year of forest fires in modern time. LÄS MER

 3. 3. Hydrogen gas in Sweden : Is hydrogen gas a viable energy carrier in Sweden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Katarina Björkman; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen; Sweden; Economic viability; Energy storage; Vehicle fuel;

  Sammanfattning : Detta arbete innefattar att undersöka hur vätgas kan användas i Sverige, dels för energilagring men även som bränsle för fordon. Den ökande användningen av varierande förnyelsebara energikällor i den svenska energimixen innebär problem med stabilitet i kraftnätet, något som energilagring kan vara en lösning på. LÄS MER

 4. 4. Phoenix. : PPE wildfire respirator

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Simon Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Industrial Design; Simon Jonasson; Phoenix; Smoke protection; Forest Fire; Fire fighter; Fire department;

  Sammanfattning : Forest fires has become an increasing threat all over the world. Pollution and rising greenhouse gases has led to an ever increase in global temperatures. Sweden has previously been spared from larger fires, but in the past few year it has been been made clear that these climate changes will affect the number and intensity of forest fires. LÄS MER

 5. 5. Förenade mot elden : En analys av stormaktstidens brandordningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gunnar Ernsth Bravell; [2019]
  Nyckelord :Brand; Centralisering; Stormaktstiden; Privat; Offentligt;

  Sammanfattning : The 17th century saw a time of great power for Sweden, in some cases called the Swedish empire. This period in Sweden is known as a time where Sweden’s government and state organization became more structuralized. LÄS MER