Sökning: "fire engine"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden fire engine.

 1. 1. GIS-based crisis communication : A platform for authorities to communicate with the public during wildfire

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Felix Althén Bergman; Evelina Östblom; [2019]
  Nyckelord :GIS; crisis communication; forest fire; Google Earth Engine; data management;

  Sammanfattning : Today, people are used to having technology as a constant aid. This also sets expectations that information should always be available. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av oljetestrigg för Compactmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jakob Friman; [2019]
  Nyckelord :Hydraulik; Tribologi;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel, Sverige levererar kompletta hydraulsystem för applikationer som kräver lågt varvtal och högt vridmoment. Hydraulmotorn, som är en radialkolvsmotor med kamring, utvecklas och tillverkas i fabriken i Mellansel där det även finns ett stort hydraullaboratorium för att kunna testa motorerna. LÄS MER

 3. 3. Riskanalys av brand i avgassytem som avser dieselmotorer som opererar med låg belastning på fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Exhaust gas boilers; economizer; soot fire; soot deposits; residual fuel oil; Avgaspanna; ekonomiser; brand; sotbeläggningar; och restoljor.;

  Sammanfattning : Med skenade bunkerkostnader och överdimensionerade motorinstallationer har allt fler handelsfartyg börjat operera under benämningen slow steaming, vilket innebär att sotbränderna har ökat i avgaspannor/ekonomiser och i en del extrema fall har branden övergått till en vätgasbrand. Arbetet utreder främst dieselmotorer som använder restoljor som bränsle och opererar med en låg motorbelastning. LÄS MER

 4. 4. Damage Assessment of the 2018 Swedish Forest Fires Using Sentinel-2 and Pleiades Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Patrik Grenert; Linus Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Damage Assessment; Sentinel-2; Pleiades; Forest Fire dNBR classification; Supervised image classificaiton; Sweden; 2018; Trängslet; Lillhärdal 2018;

  Sammanfattning : When a devastating event such as a forest fire occurs, multiple actions have to be taken. The first priority is to ensure people's safety during the fire, then the fire has to be kept under control and finally extinguished. After all of this, what remains is a damaged area in the forest. LÄS MER

 5. 5. Kvinna gråter och mannen kritiserar : En genuskritisk text- och innehållsanalys om manlig och kvinnlig katastrofjournalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Rehn; Emma Siljeholm; [2018]
  Nyckelord :tsunami; the disco fire of Gothenburg; gender critical content analysis; text analysis; gender; sex; gender roles; sex roles; masculine and feminine attributes; disaster journalism; emergency reporting; printed press; sexolect; tsunami; diskoteksbranden i Göteborg; genuskritisk innehållsanalys; textanalys; genus; könsroller; maskulina och feminina attribut; katastrofrapportering; tryckt press; sexolekt;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om det kan utrönas skillnader, och om så är fallet, i vad dessa skillnader består i, mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i katastrofjournalistik med avseende på diskoteksbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.    Dessa händelser valdes med utgångspunkt av att de liknar varandra, inte bara i att de faller under katastrofjournalistik, utan för att de båda krävde ett stort antal svenska dödsoffer och genom detta haft djupgående påverkan på det svenska samhället. LÄS MER