Sökning: "fire resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden fire resistance.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. At skabe en ny billedtradition: feministisk interviewundersøgelse af fire tegneserieskaberes subversive praksis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Karoline Mortensen; [2018]
  Nyckelord :Comics; political; anti-racism; representation; feminism; Tegneserier; politisk; antiracisme; repræsentation; feminisme; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper investigates the political agency of comics creators with connection to Seriestaden Malmø in Sweden. Through analysis of interviews, it aims to produce a more nuanced understanding of how comics creators and graphic novelists use the media to communicate stories of intersectional complexity from lived experiences. LÄS MER

 3. 3. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
  Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

  Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER

 4. 4. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 5. 5. Brandpåverkan på skyddskonstruktioner i funktionsskyddsrum : En undersökning av resthållfasthet i betongbalkar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Catrine Malmros; Johnson Andrea; [2018]
  Nyckelord :Total defence; fortification; CFORT; structural codes; concrete; spalling; fire resistance; load test; Totalförsvar; fortifikation; CFORT; konstruktionsregler; spjälkning; betong; brandmotstånd; belastning;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21st century decisions were made regarding the decommission of the total defence in Sweden. Since then the security policy situation has changed, regarding both the risk of war and other types of treats such as terrorism. Due to this the total defence is now being re-established. LÄS MER