Sökning: "fire safety evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden fire safety evaluation.

 1. 1. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Virginia Hermanson; [2020]
  Nyckelord :prescribed burning; restoration; boreal forest; biodiversity burning; dead wood;

  Sammanfattning : The application of prescribed burning as a conservation measure is a growing trend in Fennoscandia to restore forest landscapes that have been heavily impacted by humans. Both intensive management for forestry and wildfire suppression altered the disturbances shaping boreal forests over the past centuries, which seen today are more homogenous, lacking dead wood and deciduous trees, and are in the successional process towards darker Picea abies (Norway spruce) dominated stands. LÄS MER

 2. 2. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 3. 3. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 4. 4. Value Creation and Decreased Environmental Impact through Circular Economy-based Offerings : A Product-Service System Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Ewerlöf; Daniel Modig; [2019]
  Nyckelord :Product-Service Systems; PSS; LCA; Life cycle assessment; Value creation; Provider value; Customer value; Circular economy; Environmental design; Produkt- och tjänstesystem; PSS; LCA; Livscykelanalys; Värdeskapande; Leverantörsvärde; Kundvärde; Cirkulär ekonomi; Miljödesign;

  Sammanfattning : This thesis answers how a circular economy-based offering can be designed for increased value creation and decreased environmental impact, compared to a current offering. The study concerns a case company and their current offering of a fire safety solution, namely a 6 kg powder fire extinguisher. LÄS MER

 5. 5. Fire Ban Approved Outdoor Stove.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FRITIOF LEMBKE; ANNA SÖDERBAUM; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The extreme heatwave and draught summer 2018 led to extensive fire bans in Sweden, limiting the outdoor cooking possibilities. All equipment with an open flame were forbidden to use. Unfortunately, the trend of increasing temperatures and under average rainfall seems to stay, and not only in Sweden. LÄS MER