Sökning: "fire sprinkler"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden fire sprinkler.

 1. 1. Förbättring av bärighet vid brand : Utvärdering av befintlig betongstomme i hus 08 Falu lasarett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Lindholm; Robin Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Structural integrity in case of fire; EKS 11; BBR; Eurocode 2; Concrete cover; Cross section; In-situ concrete building; Splitting in case of fire.; Bärighet vid brand; Täckande betongskikt; Tvärsnitt; Platsgjuten betongstomme; Brandspjälkning; EKS 11; BBR; Eurokod 2.;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project will examine the possibilities of increasing the structural integrity in case of fire of a preexisting concrete building according to the rules in EKS 11, specifically for a hospital building. Furthermore, the degree project will provide solutions to increase the structural integrity in case of fire. LÄS MER

 2. 2. Massivträbyggnader : En jämförelse mellan byggbranschens ambitioner och dagens kunskapsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Wiberg; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; självslockning; delaminering;

  Sammanfattning : Dagens samhällsdebatt handlar till stora delar om klimatförändringarna och hur vi människor ska göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är något som också speglat av sig på byggbranschen då efterfrågan på flerbostadshus i massivträ ökat kraftigt de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Brandskydd i byggnader med exponerad stomme av KL-trä : En kartläggning av olika brandtekniska lösningar för flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Öberg; Fredrik Lejdström; [2021]
  Nyckelord :CLT; fire protection; delamination; technical exchanges; exposed CLT; fire load; simplified dimensioning; analytical dimensioning.; KL-trä; brandskydd; delaminering; tekniska byten; exponerad KL-trästomme; brandbelastning; förenklad dimensionering; analytisk dimensionering.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this work has been to investigate and map selected fireprotection methods in a number of projects. The possibilities and limitations with exposedCLT have been investigated. Method: The method consists of a literature study, interviewstudy, construction site visit and survey. LÄS MER

 4. 4. Sprinklers påverkan på ventilationsbrandskydd : En funktionsanalys avseesnde sprinklers påverkan på brandgasspridning i hotellmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Rönnberg; Elias Björnqvist; [2020]
  Nyckelord :Sprinkler; brandgasspridning; hotell; brandskydd; FDS; PFS;

  Sammanfattning : The fact that a building is covered by a well-arranged fire protection is today a basic precondition for the safety of a building. Good and organized fire protection is also an essential part of a good safety culture. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Utökat skyddsbehov; Br0; bärverk; byggnadsdelar; ingenjörsmässig bedömning; EKS; byggnadstekniskt brandskydd; brandsäkerhetsklass; särskild bedömning; brandteknisk klass; Extended fire safety; building components; fire safety engineering; load-bearing resistance; structural fire safety; fire resistance class; fire safety class; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate which factors that should be taken into consideration in the assessment of extended fire safety for building components in building class Br0. Problem areas have been identified through a literature study in this field. LÄS MER