Sökning: "firm employment decisions"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden firm employment decisions.

 1. 1. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 2. 2. Perceptions of Enterprise zones in Sweden : A case study on how entrepreneurs in North Rinkeby would perceive the introduction of an Enterprise zone program

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Robin Shourie; [2014]
  Nyckelord :Master theses;

  Sammanfattning : The objective of this study is to examine how entrepreneurs in North Rinkeby perceive the Enterprise zone (EZ) program suggested by the Swedish government. The purpose of implementing an enterprise zone program is to revive the economic and social condition of deprived areas. LÄS MER

 3. 3. Familjeföretag och användningen av finansiell information vid beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Dahlbom; Rebecca Olsson; [2013]
  Nyckelord :Family firms; financial information; use; decision making; familjeföretag; finansiell information; användning; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Familjeföretag är en ständigt växande företagsform och står idag för hälften av allt företagande i Sverige. Familjeföretag har visat sig skilja sig från icke-familjeföretag i olika hänseenden, och dessa skillnader har forskats mycket kring. LÄS MER

 4. 4. Small Family Firms in Sweden : Analysis of Factors Determining Long Term Survival

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Dan Gunnarsson; [2010]
  Nyckelord :Family firms; Family business; SME; Succession;

  Sammanfattning : Family firms span from small where the founder is the only person in the company to large corporations that are listed at the stock exchange. Moreover, they differ culturally depending on the home country of the respective firm. LÄS MER