Sökning: "firm-level effects"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden firm-level effects.

 1. 1. Tax Policy, Investment, and Financial Constraints: Heterogeneous Responses to the 2013 Swedish Corporate Income Tax Reform

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Simon Wilhelm Rothschild; Ossian van Arkel; [2020]
  Nyckelord :Tax Policy; Investment; Financial Constraints; Cash Holdings; Investment-Cash Flow Sensitivity;

  Sammanfattning : There is little research at the intersection of corporate income taxation, financial constraints, and investments. We seek to clarify this relationship by investigating the heterogeneous investment responses of constrained and unconstrained firms induced by the 2013 reduction in the Swedish statutory corporate income tax rate from 26. LÄS MER

 2. 2. The Effects of M&A on Trust and Organizational Innovation on Micro and Macro level

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aynaz Monazzam; Erik Österman; [2020]
  Nyckelord :Institutional Trust; Interpersonal trust; Organisational innovation; M As;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the effects of mergers and acquisitions (M&As) on trust and organizational innovation on micro and macro levels. Since earlier studies of M&As have focused mostly on financial aspects, this study aims to contribute to the understanding of non-financial and organizational aspects of M&As including trust and organizational innovation, especially through microfoundational explanation. LÄS MER

 3. 3. The role of networks in the internationalization process of Small-and Medium-sized Enterprises

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Taha Ayed; Malin Rosén; [2020]
  Nyckelord :SMEs; Business relationships; Networks; Collaboration; Culture; Trust; Internationalization;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to increase the understanding of the role of networks in the internationalization process of SMEs. Method: The study applies a qualitative method based on the hermeneutic research tradition and an inductive research approach. A multi-case study research has been conducted, through ten semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Innovation on Top Income Inequality : Cross-country evidence from EU member countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Growth; Schumpeterian; EU; Inequality; Patents; Trademarks; Firms;

  Sammanfattning : We live in a time when innovative products and services including Smart Homes and face-recognition apps are celebrated and advertised as tools needed in making our economies and societies more efficient, climate-friendly and citizen-centred. At the same time, a worldwide rise in top income shares has gained a lot of attention from policymakers, activists, international organisations, and scholars. LÄS MER

 5. 5. Organisationsstrukturens påverkan på innovation : En studie på produktutvecklingsteam hos företag inom streaming av TV och film

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FANNIE GUSTAVSSON; SEBASTIAN RÜDLINGER; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; innovation; product development; product development process; agile working methodologies; streaming.; Organisationsstruktur; produktutveckling; innovation; streaming; agila arbetssätt; produktutvecklingsprocesser.;

  Sammanfattning : Streaming av TV och film är en snabbt växande och konkurrensutsatt marknad, där det ständigt uppkommer nya aktörer och tjänster. Detta ställer krav på företagen bakom tjänsterna att vara innovativa för att kunna ligga i framkant och fortsätta locka kunder bland sina konkurrenter. LÄS MER