Sökning: "firmalagen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet firmalagen.

 1. 1. Skyddet för kännetecken på Internet - en granskning av 4 § SOU 2001:26 -

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Ingels; [2005]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mars 2001 överlämnade Varumärkeskommittén sitt slutbetänkande Ny Varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). Kommitténs uppgift var att genomföra en samlad översyn av den svenska varu-märkesrätten. LÄS MER

 2. 2. Vilseledande kännetecken En studie i begreppet vilseledande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Johansson; [2002]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De immaterialrättsliga lagarna har av tradition varit exklusiva lagar, dvs. att de exklusivt reglerat allt inom en och samma lag. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om begreppet vilseledande kännetecken betyder och tolkas på samma sätt i de olika lagarna (varumärkeslagen, firmalagen och marknadsföringslagen). LÄS MER

 3. 3. Känneteckensrätten i förändring - En studie kring betänkandet SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Persson; [2002]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Känneteckensrätten, vilken främst består av firma- och varumärkesrätt, syftar till att skydda innehavarens ensamrätt till ett kännetecken. Varumärken och firmor individualiserar de varor, tjänster eller verksamheter de betecknar. Kännetecknens främsta funktion är att garantera konsumenterna varans ursprung, den s.k. LÄS MER