Sökning: "first line nurse manager"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden first line nurse manager.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 2. 2. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Liljekvist Södergren; [2017]
  Nyckelord :district nurse; first-line manager; interview study; primary care; structural empowerment; distriktssköterska; första linjens chef; intervjustudie; primärvård; strukturella förutsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Examining the hybrid nurse manager

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bunner; Kim Rosdahl; [2016]
  Nyckelord :Professional-managerial hybrid role; Hybrid nurse manager; Identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Examining the hybrid nurse manager University: Lund University School of Economics and Management Course: BUSN49 Master’s Degree Project Authors: Lovisa Bunner & Kim Rosdahl Supervisor: Charlotta Levay Submission date: 20th of May, 2016 Key words: Professional-managerial hybrid role, Hybrid nurse manager, Identity Purpose: The purpose of the study is to expand our understanding about the hybrid nurse manager; a professional with a nursing background that holds a managerial position. Research question: How do nurse managers experience their professional-managerial hybrid role? How do nurse managers construct themselves in their managerial position, and what does that imply for their experiences of their professional-managerial hybrid role? Research context: The study takes place within the public healthcare in south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Första linjechefers förutsättningar för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Tidstedt; [2014]
  Nyckelord :health promotion; nurse administrator; leadership; support;

  Sammanfattning : Background: First Line Managers are expected to create a health promoting work environment. Research has shown that the prerequisites for accomplishing a health promoting leadership are not always the best. LÄS MER

 5. 5. Å være faglig leder for anestesisykepleiere i norske helseforetak : balansekunst eller spagatøvelse?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Bente Lüdemann; [2012]
  Nyckelord :Nurse Anesthetist; New Public Management; Hybrid Management; Health - Promoting Leadership; anestesisykepleier; New Public Management; hybridledelse; helsefremmende ledelse;

  Sammanfattning : Hensikt: Hensiktenmed studien var å undersøke forutsetningene for å være faglig leder for anestesisykepleiere i dagens norske helseforetak.Metode: Studien ble gjennomført med en kombinert metodikk: 1) Spørreundersøkelse med et skjema som forfatteren selv utviklet til alle førstelinjeledere for anestesisykepleiere i norske helseforetak,totalt77, med 80,5 % svarfrekvens. LÄS MER