Sökning: "first natural frequency"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden first natural frequency.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Response of Footbridges equipped with TLD : A numerical and experimental assessment

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Silhady Tshitende Luboya; [2020]
  Nyckelord :Tuned liquid damper; tuned mass damper; dynamic analysis; dynamics evaluation; vibration; footbridge; human-induced vibrations; parametric study; serviceability; assessment.;

  Sammanfattning : In recent years, an increase to design slender and aesthetically-pleasing structures have resulted in some structures having a low natural frequency. This is because the design calculation did not meet the requirement of serviceability performance. LÄS MER

 4. 4. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :grovfoder; halm; häst; hönät; ätbeteende; äthastighet; ättid;

  Sammanfattning : Hästens digestionssystem är utformat för att inta små mängder föda under en större del av dygnet. I dagens hästhållningssystem utfodras hästar ofta på ett sätt som ger dem begränsade möjligheter att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. En utfodringsstrategi där hästen kan äta under lång tid är fri tillgång på vallfoder. LÄS MER

 5. 5. EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION AND COMPUTATIONAL DYNAMIC MODELLING OF A VIOLIN Analysing the effects of creep and string tension

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Joel Värelä; Erik Tunlid; [2020]
  Nyckelord :Violin; experimental modal analysis; modal analysis; EMA; finite element method; FEM; FE; wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the 17th and early 18th century Antonio Stradivari built around 900 violins, that still today are considered some of the best instruments ever created. The theories of how it was possible for a luthier active 300 years ago to create instruments of this quality are many, including unique wood properties and secret building techniques. LÄS MER