Sökning: "first responder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden first responder.

 1. 1. How to sow peace? : a value chain approach for environmental peacebuilding in Sierra de la Macarena National Park, Colombia

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Kathrin Sybille Hegger; [2020]
  Nyckelord :environmental peacebuilding; systems theory; post-conflict; value chain approach; deforestation; non-timber forest products; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ecological rehabilitation projects - as a form of reforestation interventions - are increasing worldwide and present an opportunity for climate change mitigation and supporting local livelihoods. Implemented in post-conflict situations, they are increasingly promoted as solutions for peace. LÄS MER

 2. 2. Who gets it? An experimental study of non-monetary outside options in the ultimatum game

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Joakim Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Ultimatum Game; Outside Options; Rationality; Social Welfare; Fairness;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore whether non-monetary outside options and a concern for the experimenter influence both proposer and responder behaviour in the ultimatum game. With pre-registered design and analysis plans, I run an experiment with students at the Stockholm School of Economics assigned to one control and two treatment groups, using a between subject design. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Diagnosticering; lyftlösningar;

  Sammanfattning : I samverkan med företaget Binar Quick-Lift Systems AB har ett produktutvecklingsprojekt utförts på Högskolan Väst i Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB tillverkar lyftlösningar för laster upp till 300 kg och är ett dotterbolag till Binarkoncernen, där verksamheten bedrivs inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology. LÄS MER

 4. 4. Allmänheten i krisövning : En intervjustudie om myndigheters syn på krisövning på medborgarnivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Nordsäter; [2017]
  Nyckelord :Crisis management; crisis training; public; locals; resilience; disaster risk reduction; empowerment; cross boarder; Krishantering; krisövning; allmänhet; lokalbefolkning; resiliens; katastrofreducering; empowerment; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Allmänheten har ett uttalat ansvar vid krishantering, men är sällan medverkande i myndigheters arbete med krisberedskap och krisövning. Allmänheten är oftast den som är på plats där en kris händer och det kan finnas värden i att låta den bli mer inkluderad i arbetet att förbättra samhällets resiliens och minska dess sårbarhet vid en kris. LÄS MER

 5. 5. Fire Extinguishing in Complex Facilities – A Study of Large Fire Extinguishing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Hampus Ragnar; [2017]
  Nyckelord :European Spallation Source; ESS; large fires; automatic fire extinguishing systems; manual fire suppression systems; sprinkler; low-pressure; high-pressure; water mist; foam; CAFS; PGA; powder; portable fire extinguisher; cutting extinguisher; PPV; extinguishing grenade; stora bränder; automatiska släcksystem; manuella släcksystem; lågtryck; högtryck; vattendimma; skum; pulver; handbrandsläckare; skärsläckare; släckgranat; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report analyzes fire extinguishing solutions that might cut time between fire alarm and fire extinguishing at the European Spallation Source. A special design fire with a very high peak heat release rate is used. LÄS MER