Sökning: "first-line"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet first-line.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd från första linjens chefer till socialsekreterare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sadeer Joumaa; [2023]
  Nyckelord :social support; first line managers; social services; work environment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The unsustainable work environment of social workers in Swedish social services has been highlighted frequently through various reports. According to various reports, first-line managers in social services seem to play an important role in how to approach an unsustainable work environment. LÄS MER

 3. 3. Känsla av stöd : - Ett salutogent perspektiv på hur enhetschefer inom socialtjänsten upplever stöd i relation till hanteringen av uppdraget som enhetschef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jannika Kristensson; Nathalie Fagercrantz; [2022]
  Nyckelord :social work; social services; first-line manager; support; KASAM; socialt arbete; socialtjänst; enhetschef; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande enhetschefer i socialtjänstens arbetssituation och hur de själva upplever den är begränsad, varpå ytterligare studier behövs. Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av stöd i sitt chefskap inom socialtjänsten, samt vilken inverkan det har på upplevelsen av att kunna hantera sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Healing the wandering mind : Treatment of the default mode network in major depressive disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Wielsma; [2022]
  Nyckelord :The default mode network; functional connectivity; major depressive disorder; antidepressant treatment;

  Sammanfattning : Rumination, or extensive mind wandering defines one of the key cognitive symptoms of major depressive disorder (MDD). Several symptoms included in the psychiatric disorder have been associated with altered connectivity within the large-scaled system default mode network (DMN). LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannah Bjerke Nilsson; Lisa Teveldal; [2022]
  Nyckelord :Social work; psychosocial work environment; elderly care; first line manager; margin of action; social support; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; äldreomsorg; första linjens chefer; handlingsutrymme; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta som första linjens chef innebär ett komplext uppdrag där arbetsuppgifterna består av ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. I arbetet befinner sig första linjens chefer i en mellanposition där de behöver ta hänsyn till att politiska riktlinjer följs och finnas tillgängliga för medarbetare och kunder. LÄS MER