Sökning: "first-person pronouns"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden first-person pronouns.

 1. 1. An analysis of political discourse : First-person personal pronoun ‘I’ in Joe Biden’s speeches

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Dominika Stasz; [2023]
  Nyckelord :Represented ‘I’; Situated ‘I’; first-person pronoun; presidential speeches;

  Sammanfattning : This study investigates the use of the first-person personal pronoun ‘I’ in political discourse and, more specifically, the functions of Represented ‘I’ and Situated ‘I’, including subcategories, present in Joe Biden’s speeches. A corpus was compiled, consisting of 12 speeches that brought up the topic of the war in Ukraine. LÄS MER

 2. 2. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 3. 3. The Art of the Political Metaphor : Examining Boris Johnson's use of conceptual metaphors in a speech on Brexit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Rickard Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Metaphor; Brexit; Boris Johnson; Conceptual metaphor theory; Framing;

  Sammanfattning : As the 2016 Brexit referendum was an election largely decided by the use of language, there was merit in examining how the Leave campaign had managed to be successful. Therefore, this study asks how one of the leave campaign's main figure heads, Boris Johnson, used metaphors to frame the relationship between Britain and the EU. LÄS MER

 4. 4. L2 Japanese: Swedish students’ usage of first-person pronouns

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2021-02-03]
  Nyckelord :japanska; Japanese; L2 learning; first-person pronoun; questionnaire;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look at L2 (learning as a second language) students’ usage of first-person singular pronouns, and to discern in what situations (if any) they are changed. The Japanese language has a great variety of first-person pronouns, one of the few languages to possess this feature. LÄS MER

 5. 5. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Birg Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER