Sökning: "fish oil"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden fish oil.

 1. 1. Life cycle assessment of DHA produced by microalgae using food waste : Assessing global warming, fossil energy use and effects on biodiversity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Bartek; [2020]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; docosahexaenoic acid DHA ; biodiversity loss; volatile fatty acids VFA ; global warming; sustainable development; Livscykelanalys LCA ; dokosahexaensyra DHA ; biodiversitet; flyktiga fettsyror VFA ; global uppvärmning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Biodiversity is a key component for life on Earth since it contributes to clean water, fresh air and food security. Today, fatty fish farmed in aquaculture is the main Omega 3 source consumed by humans, including the essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA). DHA origin from plants and accumulate in fish via the marine food web. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. Motivators and barriers of bulkfood store customers : An examination through the application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julian Valerius; Niklas Wolf; [2019]
  Nyckelord :Bulk foods; Zero waste; Packaging Free; Theory of Planned Behavior; TPB; Unverpackt; Unverpackt Laden;

  Sammanfattning : The pollution of the oceans through plastics has received global wide media coverageover the last years. Also, micro-plastics in ground water and even in fish had beendetected, which leads to increased awareness of waste-reduction. LÄS MER

 4. 4. Vegetabiliska ingrediensers påverkan på fiskens hälsa och produktionsförmåga vid ersättning av fiskprodukter i foder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefine Lännqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala livsmedelsförsörjningen står inför en stor utmaning i takt med att jordens befolkning ökar. Haven och dess marina resurser har en viktig roll i att säkra världens livsmedelsförsörjning och för 12 procent av världens befolkning är fiskeindustrin en viktig inkomstkälla. LÄS MER

 5. 5. Algae and Polyunsaturated Fatty Acids

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Algae; polyunsaturated fatty acids; EPA; DHA; omega-3;

  Sammanfattning : The human body cannot produce enough amounts of long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA), on its own, to sustain the biological functions they have. Consuming essential fatty acids is fundamental for well-functioning bodily processes. The essential fatty acids are linoleic acid (LA) and alpha-linolenic acid (ALA). LÄS MER