Sökning: "fish oil"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden fish oil.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Motivators and barriers of bulkfood store customers : An examination through the application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julian Valerius; Niklas Wolf; [2019]
  Nyckelord :Bulk foods; Zero waste; Packaging Free; Theory of Planned Behavior; TPB; Unverpackt; Unverpackt Laden;

  Sammanfattning : The pollution of the oceans through plastics has received global wide media coverageover the last years. Also, micro-plastics in ground water and even in fish had beendetected, which leads to increased awareness of waste-reduction. LÄS MER

 3. 3. Vegetabiliska ingrediensers påverkan på fiskens hälsa och produktionsförmåga vid ersättning av fiskprodukter i foder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefine Lännqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala livsmedelsförsörjningen står inför en stor utmaning i takt med att jordens befolkning ökar. Haven och dess marina resurser har en viktig roll i att säkra världens livsmedelsförsörjning och för 12 procent av världens befolkning är fiskeindustrin en viktig inkomstkälla. LÄS MER

 4. 4. Algae and Polyunsaturated Fatty Acids

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Louise Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Algae; polyunsaturated fatty acids; EPA; DHA; omega-3;

  Sammanfattning : The human body cannot produce enough amounts of long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA), on its own, to sustain the biological functions they have. Consuming essential fatty acids is fundamental for well-functioning bodily processes. The essential fatty acids are linoleic acid (LA) and alpha-linolenic acid (ALA). LÄS MER

 5. 5. Presence and habitat use of the endangered Bornean elephant (Elephas maximus borneensis) in the INIKEA rehabilitation project site (Sabah, Malaysia) : a pilot study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Laia Crespo Mingueza; [2018]
  Nyckelord :restoration; conservation; elephant; space use; camera traps;

  Sammanfattning : The endangered Bornean elephants (Elephas maximus borneensis) are endemic to the island of Borneo and their survival is being threatened by palm oil production, poaching and human-elephant conflicts. In Central Sabah (Malaysia), the conversion of forests into commercial plantations has led to habitat fragmentation and human-elephant conflicts. LÄS MER