Sökning: "fish oil"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden fish oil.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Presence and habitat use of the endangered Bornean elephant (Elephas maximus borneensis) in the INIKEA rehabilitation project site (Sabah, Malaysia) : a pilot study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Laia Crespo Mingueza; [2018]
  Nyckelord :restoration; conservation; elephant; space use; camera traps;

  Sammanfattning : The endangered Bornean elephants (Elephas maximus borneensis) are endemic to the island of Borneo and their survival is being threatened by palm oil production, poaching and human-elephant conflicts. In Central Sabah (Malaysia), the conversion of forests into commercial plantations has led to habitat fragmentation and human-elephant conflicts. LÄS MER

 3. 3. Influencing factors on red deer bark stripping on spruce : plant diversity, crop intake and temperature

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Anna Widén; [2018]
  Nyckelord :Cervus elaphus; bark stripping; Norway spruce; Picea abies; forest damage; oil seed rape; Brassica napus; deer management; ungulates;

  Sammanfattning : Red deer (Cervus elaphus) is increasing in distribution and population density in several regions of Europe and may cause severe damage in commercial forestry and agriculture. Bark stripping is the main problem in forests, especially on Norway spruce (Picea abies). LÄS MER

 4. 4. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system : with a focus on inflammation and Multiple sclerosis

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Salam Kamalmaz; [2018]
  Nyckelord :Omega-3 PUFA; autoimmune disease; immune system; inflammation; metabolism; multiple sclerosis;

  Sammanfattning : Inflammation is part of the body’s responses to infections and injuries, but an improper inflammatory response together with the production of proinflammatory molecules can cause serious diseases. Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease that affects the central nervous system. LÄS MER

 5. 5. The effect of sesamin supplementation in vegetable oil enriched feed on the expression of microRNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Emma Thorén; [2017]
  Nyckelord :microRNA; sesamin; Salmo salar; lipid metabolism;

  Sammanfattning : Fish is without doubt the most important source of valuable omega-3 (n-3) fatty acids (FA), especially the long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) eicosa-pentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Aquaculture production of Atlantic salmon (Salmo salar) is one of the largest fish industries in the world and a dominant source of fish in Western diet. LÄS MER