Sökning: "fisheries management"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden fisheries management.

 1. 1. "Good" versus "Bad" Fishermen : A case study on fishermen’s perceptions of illegal fishing and the failure of co-management initiatives in Lake Babati

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rebecca Bauge Sheard; Kathrin Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Tanzania; Lake Babati; small-scale fisheries; fishery co-management; illegal fishing; institutional bricolage.;

  Sammanfattning : Small-scale fisheries represent an important sector for Tanzania’s economy and the contribution to the livelihood of people. In Lake Babati, fish stocks are decreasing, mainly because of illegal fishing methods. LÄS MER

 2. 2. The Grass is Always Bluer. An investigation into the applicability of Market-based Governance for Seagrass in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :David Boyd; [2019]
  Nyckelord :Blue carbon; Seagrass; Sweden; Payment for ecosystem services; Loss and Damage; coastal management; market based environmental governance; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years the concept of “Blue carbon” has brought attention to the importance of Mangroves, Seagrass and Saltmarsh ecosystems in carbon cycles. Concerns over climate change has had countries commit to decreasing CO2 emissions, often using natural processes to sequester CO2. LÄS MER

 3. 3. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Daniel Carlsson; [2019]
  Nyckelord :knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Sammanfattning : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. LÄS MER

 4. 4. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Anna Grände; [2019]
  Nyckelord :ekosystem-baserad fiskförvaltning; Vättern; EBFF; ekosystemansatsen i akvatiska system; ecosystem-based management;

  Sammanfattning : En minskning av biologisk mångfald och andra naturvärden har lett till en växande förståelse för naturens komplexitet och människans begränsningar i att förutsäga förändringar i ekosystem. I ekosystemansatsen, som härstam- mar från FN:s Konvention om biologisk mångfald, förespråkas ett eko- systemperspektiv för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. LÄS MER

 5. 5. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Terese Berggren; [2019]
  Nyckelord :Northern pike; Esox lucius; Back-calculated length; Body growth; Size-selective mortality; Warming waters; Baltic Sea;

  Sammanfattning : The northern pike, Esox lucius Linnaeus (1758), is a highly valuable species in recreational fishing, and plays a vital role as a keystone predator in the structuring of fish communities in temperate lakes and brackish waters. Ma-jor declines of pike in the Baltic Sea have been recorded, particular of larger pikes, which may have cascading effects on abundances of lower ecosys-tem compartments. LÄS MER