Sökning: "fiskenät"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fiskenät.

 1. 1. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the wavefronts and spatial structures of ultrashort pulses passing through a micro-channel plate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Simon Ek; [2019]
  Nyckelord :high-order harmonic generation; HHG; micro-channel plate; MCP; attophysics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The first aim of this project is to make high-order harmonic (HHG) setups more compact and user-friendly, by including a micro-channel plate (MCP). Simulations of the transmission properties of an MCP has been performed. These simulations displayed introduced structure in the far field, but a very well behaved beam in the near field. LÄS MER

 3. 3. Spatial och temporal förändring i närvaro av vanlig tumlare (Phocoena phocoena) vid fiske med pingers i Skälderviken och Kullaberg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Emma Mattsson; [2017]
  Nyckelord :vanlig tumlare; Phocoena phocoena; fiske; pingers; C-POD; bifångst;

  Sammanfattning : Ett av de större hoten mot vanlig tumlare (Phocoena phocoena) är bifångst i samband med fiske. På grund av detta har effekten av akustiska kapslar (pingers) på fiskenät undersökts i flera studier för att avgöra om bifångsten av tumlare kan minimeras. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar människan lamantinens population?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Faring; [2016]
  Nyckelord :Lamantin; Trichechus manatus; population; mänsklig påverkan; West Indian manatee; Trichechus manatus; population; human impact;

  Sammanfattning : Lamantinen (Trichechus manatus) är Nordamerikas mest utrotningshotade marina däggdjur. Arten är en av tre arter som går under benämningen manater och en av de arter som i vardagligt tal kan kallas för sjöko. Lamantinen består av två underarter, Floridas lamantin (T. manatus latirostris) och den antilliska lamantinen (T. LÄS MER