Sökning: "fiskolja"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet fiskolja.

 1. 1. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Vilma Johansson; [2021]
  Nyckelord :andra generationens fodermedel; akvakultur; nutrition; produktion; ersättning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Världens akvakulturproduktion har länge förlitat sig på stora mängder av fiskmjöl och fiskolja och på senare år sojamjöl i fiskens foder. Dessa traditionella fodermedel orsakar en stor belastning på marina ekosystem och land-, vatten- och fosforresurser. LÄS MER

 2. 2. Ökar omega-3-fettsyror graden av muskelproteinsyntes hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Omega-3; Fish oil; physical performance; resistance training; adults; Omega-3; fiskolja; fysisk prestanda; styrketräning; vuxna.;

  Sammanfattning : Förlust av muskelmassa med åldrande försämrar den fysiska funktionen, vilket även minskarlivskvaliteten och kan leda till svaghet och för tidig död. Omega-3-fettsyror stimulerar protein-anabolism och kan därför vara användbart för att förebygga och behandla sarkopeni. LÄS MER

 3. 3. Pelagic fish oil : methods for extraction and purification

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Linda Näsbom; [2020]
  Nyckelord :Pelagic fish; muscle; lipids; fish oil; pollution; purification; extraction.;

  Sammanfattning : The Pelagic fishes are a wide group of fishes that live in the open water. They could be divided in two groups depending on the size, the small forage fishes and the large predators. These fishes swim regularly and have muscles with high lipid content. There are two types of muscles in the fish. LÄS MER

 4. 4. Life cycle assessment of DHA produced by microalgae using food waste : Assessing global warming, fossil energy use and effects on biodiversity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Bartek; [2020]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; docosahexaenoic acid DHA ; biodiversity loss; volatile fatty acids VFA ; global warming; sustainable development; Livscykelanalys LCA ; dokosahexaensyra DHA ; biodiversitet; flyktiga fettsyror VFA ; global uppvärmning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Biodiversity is a key component for life on Earth since it contributes to clean water, fresh air and food security. Today, fatty fish farmed in aquaculture is the main Omega 3 source consumed by humans, including the essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA). DHA origin from plants and accumulate in fish via the marine food web. LÄS MER

 5. 5. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER