Sökning: "fisksätra"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fisksätra.

 1. 1. Investigating Inundation Impacts Caused by Extreme Sea Level Rise at Nacka Municipality

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Hilfi Amri; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Numerous efforts have been employed to explore plausible future sea level rise range as well as improving the ice sheet dynamic that was considered as the biggest challenge in sea level projections. These results in the availability of numerous corresponding Global Mean Sea Level (GMSL), a property that exhibits the problem of deep uncertainty. LÄS MER

 2. 2. Mötesplatser som verktyg för integration : en fallstudie gällande möten inom området Fisksätra-Saltsjöbaden

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tove Mark; [2015]
  Nyckelord :meeting places integration residential segregation public space; mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö;

  Sammanfattning : Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. LÄS MER

 3. 3. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; Dafni Sarakinis; [2014]
  Nyckelord :digitala spel; medborgardialog; mina kvarter; Minecraft; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera Mina kvarter som metod för medborgardialog vid stadsutvecklingen utifrån ett planerarperspektiv i miljonprogramsområdena Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög i Stockholm, med hjälp av frågeställningen vilka kvaliteter och brister har Mina kvarter som metod för medborgardialog så som den använts i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög? Materialet samlades in genom litteraturstudie och intervjuer med tjänstemän som arbetade med stadsplanering. Kvaliteter och brister av Mina kvarter analyserades utifrån tre av SKLs elva riktlinjer för en framgångsrik dialog. LÄS MER

 4. 4. En modern folkkyrka : svenskkyrklig självförståelse inom Guds hus-projektet i Fisksätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Tobias Nellvik; [2013]
  Nyckelord :Guds hus; Fisksätra; Religionsdialog; Religionsteologi; Självförståelse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats analyserar hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet i Nacka församling utifrån ett religionsteologiskt perspektiv. Användandet av en empirisk teoretisk modell nämligen ”4 voices of theology” framtagen av Action Research – Church & Society (ARCS) i Storbritannien har gjort det möjligt att beskriva hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet och hur denna självförståelse påverkar den religionsteologi som förmedlas ur ett svenskkyrkligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att söka fred tillsammans : En kvalitativ studie i hur muslimer och kristna tillsammans arbetar för - och skapar fred

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Atilla Pişkin; [2013]
  Nyckelord :Interreligiöst fredsarbete; konflikthantering; islam; kristendom; Sverige; Saalams vänner; Guds Hus; Martin Buber; Ruth Illman;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur det interreligiösa fredssamarbetet kan se ut mellan muslimer och kristna. Fokus ligger på en kvalitativ studie där tre muslimska och tre kristna interreligiöst aktiva fredsförespråkare i Stockholm förklarar sin syn på fredsskapande. LÄS MER