Sökning: "fisksätra"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet fisksätra.

 1. 1. Närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun : En studie genom nätverksanalyser och space syntax

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tim Kahlbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har använt sig av nätverksanalyser med teorier av space syntax för att undersöka närhet och tillgänglighet till fotbollsplaner i Nacka kommun, Stockholms län. Även har teorier om effekterna av närhet till idrottsplatser använts för att belysa relationen mellan tillgänglighet och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Investigating Inundation Impacts Caused by Extreme Sea Level Rise at Nacka Municipality

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Hilfi Amri; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Numerous efforts have been employed to explore plausible future sea level rise range as well as improving the ice sheet dynamic that was considered as the biggest challenge in sea level projections. These results in the availability of numerous corresponding Global Mean Sea Level (GMSL), a property that exhibits the problem of deep uncertainty. LÄS MER

 3. 3. Mötesplatser som verktyg för integration : en fallstudie gällande möten inom området Fisksätra-Saltsjöbaden

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Tove Mark; [2015]
  Nyckelord :meeting places integration residential segregation public space; mötesplats integration bostadssegregation fysisk miljö;

  Sammanfattning : Bostadssegregationen i Sverige har vuxit sig mer intensiv över åren och därmed hamnat högt upp på den politiska agendan. Många bostadsområden har idag en homogen social sammansättning i fråga socioekonomi, etnicitet och demografi. LÄS MER

 4. 4. IT i planeringen : Vilka möjligheter och hinder ger e-deltagande i planeringen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Paulina Österberg Lindroos; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir vi allt mer beroende av internet. Myndigheter försöker med hjälp av e-delegationen införa e-förvaltning. E-deltagande är en del av e-förvaltningen som innebär att medborgare får chans att lämna sina synpunkter elektroniskt via någon form av verktyg på internet. LÄS MER

 5. 5. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; Dafni Sarakinis; [2014]
  Nyckelord :digitala spel; medborgardialog; mina kvarter; Minecraft; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera Mina kvarter som metod för medborgardialog vid stadsutvecklingen utifrån ett planerarperspektiv i miljonprogramsområdena Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög i Stockholm, med hjälp av frågeställningen vilka kvaliteter och brister har Mina kvarter som metod för medborgardialog så som den använts i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög? Materialet samlades in genom litteraturstudie och intervjuer med tjänstemän som arbetade med stadsplanering. Kvaliteter och brister av Mina kvarter analyserades utifrån tre av SKLs elva riktlinjer för en framgångsrik dialog. LÄS MER