Sökning: "fisksätra"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade ordet fisksätra.

 1. 11. En utställningshybrid : ett rumsligt koncept för temporära eller turnerande utställningar och scenföreställningar

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Momo Tham; [2010]
  Nyckelord :Utställningsteknik; design;

  Sammanfattning : Hybrid betyder korsningsform. Jag vill i mitt examnesarbete korsa och förena de områden som intresserar mig mest yrkesmässigt: scenografi, utställningsdesign och uttrycksfull inredningsarkitektur. LÄS MER

 2. 12. Informationsdesign i sociala medier : Råd och riktlinjer om hur museer kan använda sociala webbtjänster

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christine Gylfe; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier som exempelvis bloggar, nätverk och bild- och filmdelningstjänster är relativt nya former av kommunikationskanaler för museer. De nya och populära webbtjänsterna har lett till att både svenska och internationella museer idag efterfrågar riktlinjer om hur de skall använda och verka i sociala medier. LÄS MER

 3. 13. Råd och rön om utställningstexter : En kritisk granskning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Lindström; [2010]
  Nyckelord :utställningstext; textanalys; utställning; museum;

  Sammanfattning : I Nacka kommun pågår sedan 2008 ett projekt med att skapa två museer i Fisksätra. De två museerna består dels av ett historiecenter som berättar om Slaget vid Stäket 1719 då svenska och ryska styrkor drabbade samman, dels består det av Fisksätra museum 2.0 där Fisksätraborna får dela med sig av sina egna berättelser från platsen. LÄS MER

 4. 14. Berätta något! : Att använda berättelser på museer

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Lindholm; [2010]
  Nyckelord :berättelser; museum; identitet; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om berättelser som ett sätt att skapa identitet och sammanhang. Jag har inriktat mig på berättelser på museer; hur berättelserna kan se ut, vilken funktion de kan fylla och vad man bör ha i åtanke när man vill använda sig av berättelser på ett museum. LÄS MER

 5. 15. Avvikande metodik kring problembostadsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Andreas Bäckström; [2008]
  Nyckelord :Problem related residential area; improvements; relationship management; Fisksätra; Stena Fastigheter AB; Problembostadsområde; förbättringsarbete; relationsförvaltning; Fisksätra; Stena Fastigheter AB;

  Sammanfattning : Syfte Detta arbete tar sin utgångspunkt i det problematiska miljonprogramsområdet Fisksätra och Stena Fastigheters AB arbete för att minska segregation, brottslighet, omflyttning och den höga andelen hushåll med sociala/ekonomiska problem. Detta arbete är viktigt pga. de kostnader, såväl ekonomiska som mänskliga, som omger det. LÄS MER