Sökning: "fisksätra"

Visar resultat 6 - 10 av 16 uppsatser innehållade ordet fisksätra.

 1. 6. Fisksätra Folkets Hus : En studie om ett interimistiskt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tawfik Ibrahim; Metin Al-wendawi; [2014]
  Nyckelord :Interimt Interimistiskt ledarskap; Temporärt Ledarskap; Ledarskap; Medarbetare; Folkets Hus; Kommunikation; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur Fisksätra Folkets hus styrs med ett interimistiskt ledarskap. Den ska även belysa vilka konsekvenser som kan uppstå när en organisation styrs av ett interimistiskt ledarskap. LÄS MER

 2. 7. En modern folkkyrka : svenskkyrklig självförståelse inom Guds hus-projektet i Fisksätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Tobias Nellvik; [2013]
  Nyckelord :Guds hus; Fisksätra; Religionsdialog; Religionsteologi; Självförståelse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats analyserar hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet i Nacka församling utifrån ett religionsteologiskt perspektiv. Användandet av en empirisk teoretisk modell nämligen ”4 voices of theology” framtagen av Action Research – Church & Society (ARCS) i Storbritannien har gjort det möjligt att beskriva hur den svenskkyrkliga självförståelsen ser ut inom Guds hus-projektet och hur denna självförståelse påverkar den religionsteologi som förmedlas ur ett svenskkyrkligt perspektiv. LÄS MER

 3. 8. Att söka fred tillsammans : En kvalitativ studie i hur muslimer och kristna tillsammans arbetar för - och skapar fred

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Atilla Pişkin; [2013]
  Nyckelord :Interreligiöst fredsarbete; konflikthantering; islam; kristendom; Sverige; Saalams vänner; Guds Hus; Martin Buber; Ruth Illman;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur det interreligiösa fredssamarbetet kan se ut mellan muslimer och kristna. Fokus ligger på en kvalitativ studie där tre muslimska och tre kristna interreligiöst aktiva fredsförespråkare i Stockholm förklarar sin syn på fredsskapande. LÄS MER

 4. 9. Besökattraktionsutveckling i Fisksätra : En studie av intresset för ett nytt kulturhistoriskt besöksmål

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sofia Jareholt; Kim Ngaosuvan; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fisksätra has a historical background that goes back to the battle between Russia and Sweden that took place in 1719. This battle is known as "Slaget vid Stäket". Today there are plans to develop Fisksätra as a tourist destination where focus lays on the historic factor of the battlefield that took place there. LÄS MER

 5. 10. "Plötsligt var världen här" : Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Beatrice Ericsson; Michael Nordeman; [2011]
  Nyckelord :Integration; Immigrants; Public Libraries; Stockholm Metropolitan Area Sweden ; Qualitative Research; folkbibliotek - målsättning och uppgifter; integration av invandrare; Stockholms län; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : The aim of this two years master thesis in Library and Information Science is to examine how librarians and library managers in the three Stockholm suburbs of Alby, Fisksätra and Rinkeby think and reason about the role of public libraries in the integration process. The aim is also to examine whether their perception differ from that of local politicians at the municipal level. LÄS MER