Sökning: "fitness"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet fitness.

 1. 1. Ett normkritiskt perspektiv av kostundervisning i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Toni Petrovski; [2020]
  Nyckelord :Nutrition education; Diet; Health; Physical education; High school;

  Sammanfattning : In this scientific review a norm critical perspective of nutrition education in Swedish high school is taken. Scientific literature is discussed compared to the literature used in physical education (Idrott och hälsa 1) and from The national food agency’s recommendations (Livsmedelsverket). LÄS MER

 2. 2. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Nyckelord :bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Sammanfattning : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. LÄS MER

 3. 3. Ökad fysisk aktivitet i skolan : Elevers upplevelser av schemalagd fysisk aktivitet under varje skoldag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Janson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; physical education and health; cognitive ability; fitness; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; kognitiv förmåga; kondition;

  Sammanfattning : Satsningar för att öka elevernas fysiska aktivitet görs på flera håll inom den svenska skolvärlden. Syftet med den här studien är att undersöka en av dessa satsningar, utifrån elevernas upplevda effekter av den ökade fysiska aktiviteten. LÄS MER

 4. 4. Variation i blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) tillväxt och fenologi i dess invasiva utbredningsområde i Europa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vilma Kaukoranta; [2020]
  Nyckelord :Lupinus polyphyllus; large-leaved lupin; garden lupin; garden lupine; lupine; invasive alien species; spread; management; road verge; species rich road verge; global warming; biomass; phenology; biodiversity; Lupinus polyphyllus; blomsterlupin; lupin; invasiva arter; invasiva främmande arter; spridning; bekämpning; vägkant; artrik vägkant; global uppvärmning; biomassa; fenologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Den invasiva blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) spridning i Sverige är ett hot mot många inhemska växtarters överlevnad. Det är oklart hur den pågående globala uppvärmningen kan komma påverka artens invasionsframgångar. LÄS MER

 5. 5. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER