Sökning: "fitspiration"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fitspiration.

 1. 1. Fitspiration upplevs motivera till fysisk aktivitet, men korrelerar inte med kroppsuppfattning & utseendeångest : Hos unga kvinnor som studerar eller har studerat idrott- och folkhälsovetenskap

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Botilda Guthenberg; Frida Söderström; [2021]
  Nyckelord :fitspiration; motivation; utseendeångest; kroppsuppfattning; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Fitspiration är en ny sociala medie trend som består av bilder, citat, text och råd som syftar till att uppmuntra följarna till fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. I den här studien undersöks eventuella samband mellan konsumering av fitspiration och kroppsuppfattning/utseendeångest hos kvinnor som studerar eller har (inom de senaste två åren) studerat idrott- och folkhälsovetenskap. LÄS MER

 2. 2. Fitness Discourse on Instagram: A Corpus Linguistic Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ioanna Karageorgou; [2020]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Discourse Analysis; Fitness Discourse; SNS; Instagram; female perspective;

  Sammanfattning : Fitness relates to several life aspects, such as health and exercise. Because of its vast popularity, it is often referred to as a ‘fitness trend’ where the body has a central role. LÄS MER

 3. 3. "Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nord; Emelie Persson; [2019]
  Nyckelord :kroppsbild; Instagram; social jämförelse; ideal; fitspiration; selfcompassion body image; social comparison; selfcompassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. LÄS MER