Sökning: "fjärrundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet fjärrundervisning.

 1. 1. På annorlunda grunder - En studie om So- lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under fjärrundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Corneliusson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Covid-19; bedömning; avsedd läroplan; undervisad läroplan; bedömd läroplan; fjärrundervisning; distansundervisning; betygsättning; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker so-lärares erfarenheter av bedömning och betygsättning under den distans- och fjärrundervisning som kom med pandemin våren 2020. Studien utgår från en kvalitativ undersökning i form av informantintervjuer som gjorts både digitalt och personligen. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares upplevelser av fjärrundervisning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :David Hagström; [2022]
  Nyckelord :Fjärrundervisning; distansundervisning; kommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Som en följd av Covid-19 pandemin så tvingades gymnasieskolor under kort tid gå över till fjärrundervisning. Denna studie syftar till att undersöka gymnasielärares upplevelser och åsikter kring fjärrundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Elevers och lärares uppfattningar om arbetssätt i fjärrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :IBRAHIM YILMAZ; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; flippat klassrum; fjärrundervisning; fysik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas elevers och lärares uppfattningar om arbetssätt som grupparbete i flippat klassrum i fjärrundervisning och närundervisning. Undersökningen genomfördes via en elevenkät och semistrukturerade intervjuer med lärare i gymnasieskola A i en stad i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Några universitetslärares upplevelser frånden digitala omställningen under Covid-19-pandemin : En liten intervjustudie av lärare utan tidigare erfarenheter avdistansundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Andersson; [2022]
  Nyckelord :digital omställning; distansundervisning; fjärrundervisning; digitalisering;

  Sammanfattning : I början utav 2020 rullar Covid-19 in över världen och den 11 mars deklareradessjukdomen som en pandemi. För att minska smittspridningen så togfolkhälsomyndigheten och regeringen fram ett antal restriktioner, och den 18 mars så rekommenderades alla gymnasieskolor samt universitet/högskola att bedriva fjärr-eller distansundervisning. LÄS MER

 5. 5. Psykologilärares didaktiska strategier under fjärroch distansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anton Lindén; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; fjärrundervisning; ämnesdidaktik; psykologi;

  Sammanfattning : Under covid-19-pandemin bedrevs undervisningen i gymnasieskolan i perioder som fjärroch distansundervisning. En ny skollag har senare öppnat upp för möjligheterna att i någonmån fortsätta bedriva fjärr- och distansundervisning. LÄS MER