Sökning: "fjärrvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet fjärrvärme.

 1. 1. Uppvärmningssytem ombord på Calmare Nyckel : Underökning av klimatpåverkan och alternativa uppvärmningsätt

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Oscar Hall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att undersöka om det finns ett pålitligt sätt att bibehålla dagens uppvärmningskvalitet och samtidigt minska klimatavtrycket ombord på Sjöfartshögskolans skolfartyg M/S Calmare Nyckel. Detta sker genom att jämföra tre olika uppvärmningslösningar som ersätter den nuvarande oljepannan. LÄS MER

 2. 2. Performance assessment in district cooling networks using distributed cold storages : A case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Zinar Bilek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : District cooling is a technology that has been gaining traction lately due to increased demand from the commercial and industrial sectors, especially in dense urban areas such as Stockholm. A literature study found that customers such as hospitals, offices, malls and data centres all depend on both comfort cooling and process cooling. LÄS MER

 3. 3. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmda vägar i stadsmiljö jämfört med traditionell snöröjning : En studie över var i centrala Östersund framkomligheten kan förbättras med uppvärmda vägar och om det kan medföra en kostnadsbesparing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Rickard Kåhre; [2020]
  Nyckelord :Uppvärmda vägar; markvärme; snöröjning; framkomlighet; vinterväghållning; fjärrvärme; halkbekämpning;

  Sammanfattning : Det finns flera tillfällen där stadsbussarna i Östersund ställts in de senaste åren på grund av bristande framkomlighet påverkat av halka. Med kommande klimatförändringar och därmed extremare väder kommer krav på halkbekämpning, för att bibehålla eller öka framkomligheten, att öka mer och mer. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av oljelager till värmelager : I Sundsvalls fjärrvärmesystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Love Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :TES; Thermal Energy Storage; District Heating; Waste to heat; conversion; Transient heat flow; Rock cavern; Termiskt värmelager; Energi lager; överproduktion; oljelager; värmelager; Fjärrvärme; bergrum; transient värmeflöde; värmeflöde;

  Sammanfattning : This study has examined how an oil storage could be converted into a thermal heat storage (TES). Focus was put on the transient thermal heat flow that occurs during the early years when using a rock cavern as a TES. First existing literature were studied to learn from earlier experiences. LÄS MER