Sökning: "fläsk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet fläsk.

 1. 1. Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Fanny Lagerström; [2023]
  Nyckelord :Vilt; Vildsvin; Vildsvinskött; Gris; ; Fläsk; Fläskköt; Fettsammansättning; Fettsyror; Mättat Fett; ; Omättat Fett; Fleromättat Fett; Aminosyror; HDL; LDL; Transfett; Trikiner; Trikinos;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött och jämföra dessa för att vidare kunna koppla insamlad information till humana hälsoaspekter. Fetter är en viktig del av en hälsosam kost och det är därför viktigt att förstå vilka typer av fetter man bör få i sig samt vilka man bör undvika. LÄS MER

 2. 2. Falafel på favaböna : En studie på olika ingrediensers effekt på volym och textur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Johanna Lavin; Amanda Valenzuela Diaz; [2022]
  Nyckelord :food science; livsmedelsteknik; favaböna; falafel; proteinskifte; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen ökar hela tiden och bidrar till en negativ klimatpåverkan. Detta på grund av de växthusgaser som köttindustrin medför. Att äta en mer växtbaserad kost kan ha en effektfull inverkan på minskandet av dessa växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Bacterial contamination on pork necks and loins

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Pork meat; Pork loins; Pork necks; chops; food safety; food control; contamination;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if there is a difference in the quantity of bacteria that could affect the shelf life of pork loins and pork necks. Samples from pork loins and pork necks from a cutting plant was analysed during three occasions during three weeks. LÄS MER

 4. 4. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Amanda Sjölund; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; offentlig måltid; måltidsanalys; rekommendationer;

  Sammanfattning : Livsmedelssystemet står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar samtidigt med stora påfrestningar på planetens naturliga system. Vid år 2050 beräknas världens befolkning uppnå ungefär 10 miljarder människor. LÄS MER

 5. 5. Raman spectroscopy in neurosurgery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Saga Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Sammanfattning : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. LÄS MER