Sökning: "flöden"

Visar resultat 11 - 15 av 530 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 11. Hållbarhet inom arenalogistik : En fallstudie om materialflöde

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Svenson; Rickard Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Arenalogistik: Materialflöde: Hållbarhet: Supply Chain Management: Logistik;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhet inom arenalogistik Bakgrund: Arenalogistik är ett relativt outforskat område som rör de logistikrelaterade flöden och aktiviteter som sker inom en idrottsarena eller en arena utformad för event. Detta arbete inriktar sig på flödet av konsumtionsprodukter och engångsmaterial. LÄS MER

 2. 12. Bort från monologen : Ett medieteknisk verktyg för verbal kommunikation mellan individer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Maria Johnsson; Jesper Truedsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile use; Communication; Media technology; Mobile application; Reduced screen time; iGen; Mobilanvändning; Kommunikation; Medieteknik; Mobilapplikation; Minskad skärmtid; iGen;

  Sammanfattning : Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala flöden. LÄS MER

 3. 13. Visualisering och kvantifiering av klorparaffiner : En studie av flödet av klorparaffiner på Rörverk 98, Sandvik AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Selina Falk Dikici; [2019]
  Nyckelord :Sandvik AB; Klorparaffiner; Substansflödeanalys; SFA; Osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : Sandvik AB är en industrikoncern med verksamheter i hela världen. Ett av företagets tre affärsområden, Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar produkter av rostfritt stål. Inom produktionen strävar de efter att byta ut farliga material/sub-stanser mot mindre farliga alternativ eller minimera användningen av farliga ämnen. LÄS MER

 4. 14. Ledtider och Kontinuerliga flöden : En studie av informationsflöden inom ett råvaruflöde ur ett Lean perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Lene Schill; [2019]
  Nyckelord :communication; continuous flows; customer needs; informations flows lean; lead times; informationsflöden; kommunikation; kontinuerliga flöden; kundbehov; lean; ledtider;

  Sammanfattning : Due to shortcomings in an information flow, waiting times arise within a raw material flow, that lead to delays in delivery to the producing unit, which in turn causes delays in delivery to end customers. The purpose of the study has been to reduce delays to the producing unit and towards the end customer. LÄS MER

 5. 15. Att skapa funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde : En fallstudie av Gavlehov i Gävle

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fredrika Rasmusson; [2019]
  Nyckelord :spatial planning; separation of various functions; integration of various functions; mixed use city; sport stadium; arena; Gavlehov;

  Sammanfattning : Funktionsintegrering är ett planeringsideal som förespråkas i dagens stadsplanering. Funktionsintegreringen kom som en motreaktion till funktionalismens funktionsseparering. LÄS MER