Sökning: "flöden"

Visar resultat 21 - 25 av 546 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 21. Optimal driving decision based on energy and time costs

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sakina Huseynzade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays the industrial world has a common goal to build environment-friendly transportation and power-train systems. The first step for this aim is electrification of vehicles on the road which has remarkable influence on energy dependency and greenhouse gas emissions. LÄS MER

 2. 22. GIS för att analysera risker och sårbarheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Moa Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :GIS; GIS-analyser; Karteringar; Risk- och sårbarhetsanalys; Kommuner; Föreskrift 2015:5 MSBFS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhället med dess invånare och infrastruktur är utsatt för ett flertal risker och sårbarheter. Enligt lag är kommunerna skyldiga att identifiera vilka risker och sårbarheter som existerar inom kommunens geografiska område. LÄS MER

 3. 23. Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. LÄS MER

 4. 24. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 5. 25. Identification of Key Activities Contributing to Macro Plastic Waste Flows on the Shoreline of Koh Chang, Thailand : A Quantification of Macroplastic Waste Items

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anita Tarus; Elea Juell-Skielse; [2019]
  Nyckelord :marine macroplastic waste; material flow analysis; Thailand; Andaman sea;

  Sammanfattning : Sustainable development is vital in order for Thailand to continue to develop as in previous years. However, sustainable development cannot be achieved if the amount of macroplastic littering into the oceans does not decrease. LÄS MER