Sökning: "flöden"

Visar resultat 26 - 30 av 542 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 26. Go with the flow? : En kvantitativ studie om fonders prestation och flöden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berglund; Philip Curry; [2019]
  Nyckelord :fond; riskjusterad avkastning; faktisk avkastning; förändring i nettoflöde; Sharpekvot.;

  Sammanfattning : Svenskarnas sparande ökar för varje år samtidigt som det finns en mängd olika möjligheter att investera sitt kapital. Ett av de vanligaste alternativen är fonder där det investerade kapitalet sedermera investeras av en förvaltare i olika underliggande tillgångar. LÄS MER

 2. 27. The Dissipating Energy Flow method for analysing generator contribution to power system damping -- evaluation and interpretation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Möller; [2019]
  Nyckelord :Electromechanical oscillations; small-signal stability; energy flow; PMU measurements; forced oscillations; dissipating energy.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electromechanical oscillations is a power system phenomenon where generator rotors oscillate, leading to oscillatory power flows. Damping of such oscillations is important for system stability. Forced oscillations is a special case where one faulty component is the source of the oscillation. LÄS MER

 3. 28. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER

 4. 29. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Hedborn; [2019]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; klimatanpassning; klimatbegränsning; klimatförändringar; urbana miljöer;

  Sammanfattning : Naturbaserade lösningar är medel för att mildra samhällens påverkan på omkringliggande landskap samt att klimatanpassa urbana miljöer för kommande klimatförändringar. De är multifunktionella och kan komma med sidvinster över flera samhälleliga utmaningar, vilket anses vara dess styrka. LÄS MER

 5. 30. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER