Sökning: "flöden"

Visar resultat 26 - 30 av 601 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 26. Design and Analysis of Continuous Virus Inactivation Reactors in Biopharmaceutical Production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Danielsen; [2020]
  Nyckelord :Chemical engineering; Kemiteknik; Virus inactivation; Chromatography; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The biopharmaceutical industry is replacing the current batch process with a continuous one and an essential step in the downstream process is the virus inactivation (VI). The challenge with a continuous VI reactor is to generate a narrow residence time distribution (RTD), while ensuring a precise incubation time. LÄS MER

 2. 27. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. LÄS MER

 3. 28. Global Control of a Life Support System : Flow control and optimisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Benjamin Thiron; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The subject of study of this degree project is the MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) Life SupportSystem (LSS) developed by the European Space Agency (ESA). The MELiSSA LSS aims to recycle human wastes into O2,water and food for the crew of a spacecraft. LÄS MER

 4. 29. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 5. 30. Prestandaanalys vid rengöring av värmeväxlare i fjärrvärmecentral för småhus : Fallstudie på rengöring av en värmeväxlare för småhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Juma Alkhuder; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Heat Exchanger; Cleaning of Heat Exchanger; District Heating; CIP; Return Temperature; Supply Temperature; Värmeväxlare; Rengöring av Värmeväxlare; Fjärrvärme; CIP; Returtemperatur; Framledningstemperatur;

  Sammanfattning : Försmutsning av plattvärmeväxlare i fjärrvärmecentraler minskar avkylningen av det cirkulerande vattnet i fjärrvärmenätet. Detta ökar behovet av värmeproduktion i fjärrvärmeverket vilket medför ökade utsläpp av växthusgaser. Mängden försmutsning beror på vattnets kvalitet och material i systemet. LÄS MER