Avancerad sökning

Visar resultat 26 - 30 av 614 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 26. Flödesstudie - Produktion av prefabricerade byggelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen uppstår utmaningar med att uppnå effektiva produktionsflöden då kunder förväntar sig stor flexibilitet och efterfrågar produkter med varierande innehåll och utformning. Denna utmaning försvåras av att många aktörer ofta är inblandade i kedjan fram till en färdig byggnad. LÄS MER

 2. 27. Dagvattenhantering vid flaskhalsområden : Klimatförändringar och vägen mot hållbar dagvattenhantering i Bollnäs

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Linnéa Jonsson; Amanda Leima; [2020]
  Nyckelord :stormwater; climate change; bottlenecks; stormwater management; dagvatten; klimatförändring; dagvattensystem; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Flooding from extreme rainfall is already taking place today in Sweden's urban areas. In order tocreate sustainable stormwater management that reduces the risk of flooding, various factorsshould be taken into account such as the choice of method for management. Bottlenecks in thestormwater system mean wells with undersized outlet pipes. LÄS MER

 3. 28. Introduktion till Software Defined Networking : Utvärdering av kontroller

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tihmmy Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Software Defined Networking; SDN; controllers; POX; ONOS; evaluation; lab instruction; Software Defined Networking; SDN; kontroller; POX; ONOS; utvärdering; laboration;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att samla information om Software Defined Networking, dess protokoll och dess kontroller. Det som jag har lärt mig under arbetet kommer att användas för att utvärdera två olika kontroller, POX och ONOS. LÄS MER

 4. 29. Machine Learning Applications To Turbulence

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mathias Näreaho; Linus Lundvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By using a fully convolutional neural network, accurate predictions are made of turbulent flows in an open channel. The flow fields were predicted at two different heights y+ = 15,50 in the wall-normal direction. The effect of different input parameters of the neural network have been studied by generating two neural network models. LÄS MER

 5. 30. Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Simonsson; Viktor Åberg; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Capacity; Downtime; Production; Production rate; Impact factor; Critical downtime; Bottleneck; Output; Buffer; Underhåll; Kapacitet; Driftstörningar; Produktion; Produktionsflöden; Påverkansfaktor; Kritisk driftstoppstid; Flaskhals; Output; Buffert;

  Sammanfattning : I det här arbetet eftersökte Scania IM en metod för att beräkna maskiners påverkan på output för en produktionslina vid driftstörningar. Metoden skulle kunna appliceras på en produktionslina med ett serie-parallellt flöde och arbetet utgick från en utvald lina där man bearbetar cylinderhuvuden. LÄS MER