Sökning: "flöden"

Visar resultat 6 - 10 av 518 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 6. Propane Heat Pump Modelling and Monitoring for System Control Analysis

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Fernando Mengod Bautista; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this master thesis was the performance analysis of a non-conventional heating system layout based on a propane heat pump unit. The objective had been pursued by monitoring and modelling the system. First, the project focused on monitoring the system, since for a correct modelling it was necessary to have all the data of the system. LÄS MER

 2. 7. Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Andersson; Abbe Lindahl; Amanda Trenter; [2019]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; koreografi; musik; artist; influencer; trend; video marketing; eWOM; image.;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. LÄS MER

 3. 8. Framkomlighet vid cykelöverfarter - En utvärdering av regelförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Cykelöverfarter Framkomlighet Fördröjning Cyklister Stadsbussar Personbilar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur framkomligheten för olika trafikslag påverkas av att införa cykelöverfarter i tre korsningspunkter i Malmö. Det görs genom att försöka svara på följande frågor: Hur ligger forskningsläget kring framkomlighet för cyklar, bilar och bussar vid införandet av cykelöverfarter? Hur har framkomligheten för de trafikslagen påverkats av cykelöverfarter i de tre studerade korsningarna? Vilka troliga anledningar finns det till att framkomligheten påverkas på det sättet då cykelöverfarterna införts? Metoden för arbetet är en kort litteraturstudie, för att ha den teoretiska bakgrunden till begreppen framkomlighet och cykelöverfarter. LÄS MER

 4. 9. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 5. 10. Summer CO2 fluxes : A field study from three large lakes in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Martin Beijer; Madeleine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Greenhouse gas fluxes; carbon dioxide; large lakes; emissions; freshwater;

  Sammanfattning : Increasing levels of CO2 in the atmosphere is a contributing cause to climate change. To give a better understanding, natural sources of CO2 is as important as anthropogenic sources, such as burning fossil fuels. LÄS MER