Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 559 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER

 2. 7. Classifying the rotation of bacteria using neural networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Lucas Hedström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bacteria can quickly spread throughout the human body, making certain diseases hard or impossible to cure. In order to understand how the bacteria can initiate and develop into an infection, microfluidic chambers in a lab environment are used as a template of how bacteria reacts to different types of flows. LÄS MER

 3. 8. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 4. 9. Förbättrad Slamavvattning : En analys av polymerdoseringens påverkan på sluttorrhalten

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :Vattenrening; akustisk spektroskopi; pappersbruk;

  Sammanfattning : Vatten som används av pappers- och massaindustrin måste renas och då bildas olika sorters slam. För avvattning av slam går det åt stora mängder kemikalier och processen är ofta kostsam. Dock är det en viktig process inom vattenreningen. LÄS MER

 5. 10. Dynamiska flöden som restaureringsmetod : Hur förändras strandvegetationen med en säsongsanpassning av minimitappningen i den reglerade Juktån?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :William Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :riparian; restoration; riverine; e-flows;

  Sammanfattning : Regulation and alteration of streams and rivers have a long history and dams provide us with resources. It also degrades the ecosystems connected to them by cutting off transportation routes and changing the flow regime. Riparian ecosystems have evolved to the natural flow regimes, making them sensitive to hydrological alterations. LÄS MER