Sökning: "flödescytometer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet flödescytometer.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Analys av apoptos hos Docetaxel- och manganbehandlade prostatacancerceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Markus Holmquist; [2017]
  Nyckelord :PC3; apoptos; Docetaxel; mangan; Annexin V; propidiumjodid;

  Sammanfattning : Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige, och drygt 10 000 män årligen blir diagnosticerade med sjukdomen. En obotlig variant med dödlig utgång är kastrationsresistent prostatacancer som behandlas primärt med Docetaxel. LÄS MER

 3. 3. CD133 and ALDH1 as Prospective Markers for Cancer Stem Cells in Ileal Carcinoids

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Tobias Hofving; [2012]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Roten till cancer? Cancer är en ledande orsak till en stor mängd dödsfall i världen och därför en fruktad sjukdom. Forskningen gör dock framsteg och man kommer allt närmre svaren på gåtorna. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en ny selektionsmetod för hingstsperma : med avseende på membranintegriteten och membranstabiliteten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Josefina Thorén; [2007]
  Nyckelord :reproduktion; spermie; häst; viabilitet; single layer; membranintegritet; membranstabilitet; kylförvaring;

  Sammanfattning : Today, equine breeding is based on performance and conformation, resulting in a vast variation in fertility among different horses, with noticeable economic losses as a consequence. The horse breeding industry is therefore in need of methods that diagnose the spermatozoa concerning their quality and provide the best sperm for AI. LÄS MER