Sökning: "flödeseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet flödeseffektivitet.

 1. 1. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; Leon Persson; [2019]
  Nyckelord :traktbank; kundvärde; processkartläggning; virkesköp; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : I dagens moderna skogsbruk lagras råvaran så nära inpå industrin som möjligt i ett stående och växande lager, rotlager. Rotlagring medför att råvaran inte tappar kvalitet och även kapitalbindningen minskar. LÄS MER

 3. 3. Förstudie av transportsystem för spillmaterial : Fallstudie på INP Förpackningar AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emma Åkesson; David Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Spillmaterial; transportsystem; QFD-matris; förstudie; Design For Six Sigma; Kanomodellen;

  Sammanfattning : Det finns olika tekniska lösningar för hantering, transport och återvinning av plastindustrins spillmaterial, men vilken metod som är mest lämpad för en specifik industri är svårt att avgöra. Syftet med studien var att få ökad kunskap och förståelse för hur faktorer som arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad påverkar val av transportlösning för spillmaterial. LÄS MER

 4. 4. Flödeseffektivitet i partneringprocessen : En studie av produktbestämningsskedet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hilma Anjevall; Johannes Jääskeläinen Nyberg; [2019]
  Nyckelord :partnering; collaborative working methods; flow efficiency; design phase; Lean; agile project management; integrated project delivery; partnering; samverkan; flödeseffektivitet; produktbestämning; projektering; tidiga skeden; Lean; agil projektledning; integrerad projektleverans;

  Sammanfattning : Partnering som arbetssätt har funnits i Sverige sedan slutet av 90-talet och kommit att bli allt vanligare, särskilt inom offentligt byggande. Arbetssättet är en reaktion på det traditionella förfarandet som kritiserats för att vara fragmentiserat och innebära dåligt utnyttjande av kunskap och skapa många konflikter. LÄS MER

 5. 5. Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Petter Aksnes; [2019]
  Nyckelord :operations development; deviations; wastes; production flow; machine testing; verksamhetsutveckling; avvikelser; slöserier; produktionsflöde; maskinprovning;

  Sammanfattning : Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. LÄS MER