Sökning: "flödeseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet flödeseffektivitet.

 1. 1. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av kravställd dokumentation : En fallstudie utförd på Saab Dynamics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Filippa Nilsagård; Sigrid Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Improvment; matrix organization; processes; quality assurance; role distributions; value stream mapping; Flödeseffektivitet; kvalitetssäkring; matrisorganisation; processer; rollfördelning;

  Sammanfattning : Saab is a global company that primarily operates in the defense industry. The study is conducted at the Project office within the Development Department at Saab Dynamics. In a GAP analysis carried out by Saab Dynamics, one of the company's processes has proved to be unclear. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av förbättringar inom avvikelsehanteringsprocessen : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josefin Sandström; Agnes Ekendahl; [2021]
  Nyckelord :deviation management; flow efficiency; lean; process improvements; process management; waste; quality management; avvikelsehantering; flödeseffektivitet; kvalitetsledning; lean; processförbättringar; processledning; slöserier;

  Sammanfattning : Alla företag arbetar på ett eller annat sätt med processer, och hur effektiva processflödena är har stor betydelse för ett företags framgång. Avvikelsehantering är en central företagsintern process som ska ombesörja att problem som uppstår åtgärdas och att konsekvenser minimeras, men även säkerställa att företaget drar lärdomar av det som hänt så att problemet inte uppstår igen. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialförsörjning : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Matan Irsi; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; logistik; leverantörsrelationer; lager; produktionsstyrning; flödeseffektivitet; lönsam logistik; materialhantering; materialförsörjning; JIT.;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly important to have a more efficient and well-functioning supply chain in order to achieve competitiveness and therefor profitability in an increasingly globalized market which higher demands on companies. For a company to maintain its competitive advantage, companies must adapt to changes through continuous improvements and implementing of forecasting to reduce waste of company’s resources. LÄS MER

 5. 5. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Eriksson; [2020]
  Nyckelord :skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Sammanfattning : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. LÄS MER