Sökning: "flödeskartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet flödeskartläggning.

 1. 1. En flödesanalys hos Saltå Kvarn - med fokus på två produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Delil Dölcü; Linus Nordin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER

 3. 3. Paket och styckegodshantering hos DB Schenker i Örebro - Flödeskartläggning för effektivare hantering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jerker Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Flödeskartläggning; Terminal; Tredjepartslogistik; Lean; Slöserier; Åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Deutsche Bahn Schenker är ett tredjepartslogistikföretag som har en av sina terminaler placerade i Örebro. Schenker hanterar dagligen en mängd olika sorters produkter och varor antingen i formen av paket eller styckegods. LÄS MER

 4. 4. Paket och styckegodshantering hos DB Schenker i Örebro - Flödeskartläggning för effektivare hantering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jerker Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Flödeskartläggning; Terminal; Tredjepartslogistik; Lean; Slöserier; Åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Deutsche Bahn Schenker är ett tredjepartslogistikföretag som har en av sina terminaler placerade i Örebro. Schenker hanterar dagligen en mängd olika sorters produkter och varor antingen i formen av paket eller styckegods. LÄS MER

 5. 5. Total Cost Analysis of frame suppliers in construction

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Andersson; Christian Sandholm; [2017]
  Nyckelord :Logistik; Totalkostnadsanalys; Flödeskartläggning; Lågkostnadssourcing; Leveransservice;

  Sammanfattning : Gotec, som är ett bygg och förvaltningsföretag, är just nu inne på etapp ett av ett byggprojekt i Vallastaden, Linköping. För etapp ett slöt Gotec ett avtal med den polska stomleverantören Baumat, att de skulle leverera samtliga stommar till Gotecs byggnader i projektet. LÄS MER