Sökning: "flödesmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet flödesmätning.

 1. 1. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 2. 2. Flödeskalibrering : Analys av kalibreringsprocesser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Albert Björnström; [2018]
  Nyckelord :Flow Calibration; Electromagnetic Flow Metering; Maintenance Processes; FMEA; Flödeskalibrering; Elektromagnetisk flödesmätning; Underhållsprocesser; FMEA;

  Sammanfattning : In December 2015 the Paris Agreement was signed in order to create a better global climate. According to the agreement, all countries 'emissions shall be reported to the UN. To be able to do this current emission levels must be known, which means measurement and calculation of emissions are necessary. LÄS MER

 3. 3. Non-Invasive Liquid Metering Method Analysis

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Gustav Sten; Thibault Helle; [2018]
  Nyckelord :ultrasonic; liquid; metering; non-invasive; ultraljud; flöde; vätska; icke-invasiv;

  Sammanfattning : The ability to measure flow in pipes often introduces expensive and difficult installations due to existing flow-meters being invasive. To solve this a non-invasive solution has been found by testing and evaluating different mechanical and electrical methods using ultrasonic piezo-crystals and time-of-flight calculations. LÄS MER

 4. 4. Mätsystem för en säkrare vandring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sarah Sadoon; [2018]
  Nyckelord :mätsystem; vattenmätning; flödesmätning; nivåmätning; vattensystem; vandring; flödessensor; nivåsensor; vattenintag; mekatronik;

  Sammanfattning : Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. LÄS MER

 5. 5. Omlöp vid småskaliga vattenkraftverk, hållbarhet för både verk och miljö? : Mätning av effektförluster orsakade av omlöpet vid Åby vattenkraftverk i Växjö kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Rydholm; [2017]
  Nyckelord :Measurement of flow; small scale hydropower; bio channel; fishway; energy losses; traversing; turbine flow meter; Mörrumsån; Åby hydropower plant; Sweden’s water framework directive.; Flödesmätning; småskalig vattenkraft; omlöp; fiskväg; energiförluster; traversering; hydrometrisk flygel; Mörrumsån; Åby vattenkraftverk; nya vattendirektivet;

  Sammanfattning : I Sverige finns cirka 2000 vattenkraftverk men endast 10 procent har någon form av omlöp eller annan lösning (Risinger, 2012). Nya, strängare regler håller nu på att införas. Sedan 2014 finns en gemensam strategi från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder i svensk vattenkraft (Risinger, 2014). LÄS MER