Sökning: "flödesmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet flödesmätning.

 1. 1. Design- och simuleringsstudie av flödeshus och sensorkropp

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Klara Larsson Sparr; Mathias Muhonen; [2020]
  Nyckelord :Flow measurement; CFD; construction; product development; fluid mechanics; simulation study; pitot tube; design; streamline shape; wing profile; cavitation; pressure measurement; CAD; solid modelling; Flödesmätning; simulering; CFD; strömningsmekanik; pitotrör; design; produktutveckling; strömlinjeform; vingprofil; kavitation; tryckmätning; CAD; solidmodellering;

  Sammanfattning : I detta arbete har ett koncept utvecklats för en flödesmätningsmetod med en intern sensorkropp samt bibehållen flödeshastighet. Denna mätmetod består av en sensorkropp i ett flödeshus där mätningen av flödet utförs med hjälp av pitotrörsberäkningar. LÄS MER

 2. 2. Pressurizing of high-pressure fuel system forsingle cylinder test cell

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Gustaf Glaad; [2019]
  Nyckelord :Alternative fuels; Ultra high-pressure fuel system; Common rail direct injection fuel system; Diesel-like fuels; Compression ignited fuels;

  Sammanfattning : This master thesis covers the development of a high-pressure fuel system for compression ignitedfuels such as diesel and diesel-like fuels that will be deployed into a single cylinder test cell at AVLMTC Södertälje, Sweden. The test cell is used by AVL to conduct research and testing of new fuelsfor their customers and this new fuel system will widen the span of fuels able to be tested by theequipment. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 4. 4. Stora sjöars metanutsläpp till atmosfären : En studie på tre svenska sjöars rumsliga variation av diffusion och ebullition

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Amanda Dovenius; Clara Haag Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan förindustriell tid har atmosfärens metankoncentration ökat med 150 % vilket bidragit och fortsätter att bidra till en global medeltemperaturökning. En stor andel av metanet släpps ut från sjöar, detta trots att sjöar utgör en liten del av jordens yta. LÄS MER

 5. 5. Flödeskalibrering : Analys av kalibreringsprocesser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Albert Björnström; [2018]
  Nyckelord :Flow Calibration; Electromagnetic Flow Metering; Maintenance Processes; FMEA; Flödeskalibrering; Elektromagnetisk flödesmätning; Underhållsprocesser; FMEA;

  Sammanfattning : In December 2015 the Paris Agreement was signed in order to create a better global climate. According to the agreement, all countries 'emissions shall be reported to the UN. To be able to do this current emission levels must be known, which means measurement and calculation of emissions are necessary. LÄS MER