Sökning: "flödesorganisation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet flödesorganisation.

 1. 1. Effektiviseringsmöjligheter på Tunadals sågverk : med innesäljarprocessen i fokus

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Agon Abazi; Robin Lindström; [2012]
  Nyckelord :Efficiency improvement; total quality management; balanced scorecard; PDSA - cycle; affinity diagram; working method; Effektivisering; offensiv kvalitetsteknik; balanserat styrkort; PDSA - cykeln; släktskapsdiagram; arbetsform;

  Sammanfattning : The investigation was initiated because of the high workload of the sellers and, additionally, because the Tunadal sawmill has received low ratings in customer surveys. Thus,  two main approaches are adopted here,  the first being to investigate which of the three methods  of working, namely, market divided flow organization, function organizationand flow organization with collaboration, proves to be the most beneficial. LÄS MER

 2. 2. Avancerade planeringssystem som beslutsstöd vid produktions- och distributionsplanering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Jim Andersson; [2006]
  Nyckelord :Supply Chain Planner; SCP; Supply Chain Management; SCM; Avancerade planeringssystem; APS; Logistik; Lantmännen; Distributionslogistik; Huvudplanering;

  Sammanfattning : Logistik och Supply Chain Management som koncept har fått en ökad uppmärksamhet de senaste åren. Ett föråldrat synsätt på organisationen som en samling vertikala enheter som fungerar autonomt byts ut mot en vision om en flödesorganisation där ett helhetsgrepp om verksamheten och djupare samarbeten med leverantörer och kunder står i fokus. LÄS MER