Sökning: "fladder"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet fladder.

 1. 1. Numerical analysis of aerodynamic damping in a transonic compressor

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vincenzo Stasolla; [2019]
  Nyckelord :transonic compressor; flutter; vibration; CFD; transonic kompressor; fladder; vibration; CFD;

  Sammanfattning : Aeromechanics is one of the main limitations for more efficient, lighter, cheaper and reliable turbomachines, such as steam or gas turbines, as well as compressors and fans. In fact, aircraft engines designed in the last few years feature more slender, thinner and more highly loaded blades, but this trend gives rise to increased sensitivity for vibrations induced by the fluid and result in increasing challenges regarding structural integrity of the engine. LÄS MER

 2. 2. Produktionsoptimering av Fladder-avgradningssystem : Framtagning av layout för materialhanteringen runt   Fladder-avgradningssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Niklas Sundelin; [2019]
  Nyckelord :material handling; product development; automation; deburring; materialhantering; produktutveckling; automation; avgradning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes för att undersöka hur   materialhanteringen runt avgradningssystemet Fladder kan utvecklas och   automatiseras. Behovet uppkom av dagens manuella hantering som är ineffektiv   och tidskrävande och behöver därmed optimeras. LÄS MER

 3. 3. Transonic Flutter for aGeneric Fighter Configuration

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Axel Bååthe; [2018]
  Nyckelord :Flutter; Aeroelasticity; Transonic; Unsteady Aerodynamics; Doublet-Lattice Method; Full-Potential Equation; PK-Method;

  Sammanfattning : A hazardous and not fully understood aeroelastic phenomenon is the transonic dip,the decrease in flutter dynamic pressure that occurs for most aircraft configurationsin transonic flows. The difficulty of predicting this phenomenon forces aircraft manufacturersto run long and costly flight test campaigns to demonstrate flutter-free behaviourof their aircraft at transonic Mach numbers. LÄS MER

 4. 4. FE-modellering för vindlastanalys

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Magnus Jensen; [2015]
  Nyckelord :vind; vindklimat; aerodynamiska kraftkoefficienter; turbulens; fladder; gallopering; virvelavlösning; vridande divergens; vindstöt; vindstötsfaktor; dynamisk respons; aeroelastisk respons; bärverksfaktor; cscd; finita element; egenvärdesanalys; sammverkansbro; skalmodell; balkmodell;

  Sammanfattning : I studien redogörs övergripande för vindens grundläggande natur och till viss del hur den kan påverka ett bärverk beroende på bärverkets form samt vindens hastighet, anfallsvinkel och turbulens. Det redogörs även för ett antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind som kan vara aktuella för broar. LÄS MER

 5. 5. ERFARENHETENS BETYDELSE VID BESTÄMNING AV VÄNSTERKAMMARVOLYMER OCH EJEKTIONSFRAKTION MED 2D- OCH 3D-EKOKARDIOGRAFI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Henry Hugh; [2015]
  Nyckelord :ejektionsfraktion; ekokardiografi; erfarenhet; slutdiastolisk volym; slutsystolisk volym; tredimensionell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Vänster kammares ejektionsfraktion (EF) är ett mått på hur stor andel av den diastoliska kammarvolymen som pumpas ut under systole. EF anges i procent och tillämpas främst för bedömning av den globala systoliska vänster-kammarfunktionen och beräknas med hjälp av den slutdiastoliska volymen (EDV) och den slutsystoliska volymen (ESV). LÄS MER