Sökning: "flammande kärlek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden flammande kärlek.

  1. 1. Fantasi eller verklighet? : En studie av barns magiska tänkande i anslutning till filmens värld

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

    Författare :Catherine Fallenius; [2006]
    Nyckelord :Fantasi; tro; det magiska tänkandet;

    Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att studera det magiska tänkandet hos barn i åldrarna 8-13 år. Jag ämnar lyssna på barnens tankar om magi och genom detta få en bild av hur de uppfattar magi, med hjälp av två filmer med magiska inslag. LÄS MER