Sökning: "flash crash"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden flash crash.

 1. 1. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 2. 2. The Risk of Mini Flash Crashes

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Tim Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Mini Flash Crashes; Microstructure of Financial Markets; Inventory Management Effects; High Frequency Trading;

  Sammanfattning : This paper examines unique data on mini flash crashes in the American stock market in the time period ranging from 3 January 2006 to 3 February 2011. Data shows an autoregressive behaviour in the number of mini flash crashes (stock-day observations). However, the behaviour is complex and might differ a lot among individual stocks. LÄS MER

 3. 3. Högfrekvenshandel – Ett hot mot de finansiella marknaderna?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Lönnmar; Kristoffer Vadsmo; [2013]
  Nyckelord :Högfrekvenshandel; Finans; Marknadspåverkan; MIFID; MAD; High Frequency Trading; Finance; Market impact; MIFID; MAD;

  Sammanfattning : Högfrekvenshandel har de senaste åren växt till att bli en betydande kraft på de finansiella marknaderna och således även fått mycket medial uppmärksamhet. Den här medieuppmärksamheten intensifierades den 6:e maj 2010 då "Flash-krashen" inträffade på Dow Jones indexet i New York och påverkade marknader över hela världen. LÄS MER

 4. 4. Merging Storage Reliability and Energy - Awareness in a File System for Flash Memory :  

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Linnéa Cronfalk; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljön för inbyggda system i mobil utrustning karakteriseras av begränsade och ibland instabilaenergiresurser. I den här typen av system är därför viktigt att utnyttja energi så optimalt sommöjligt. Genom att kontinuerligt nedgradera prestandan i systemets olika delar till vad som ärabsolut nödvändigt kan energi sparas. LÄS MER