Sökning: "flaskhals"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet flaskhals.

 1. 1. Optimering av produktionslina på tillverkande enhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonathan Hyldéen; [2020]
  Nyckelord :bottleneck; lean; line balancing; production flow; production layout; production optimization; tied capital; WIP; flaskhals; kapitalbindning; lean; linjebalansering; PIA; produktionsflöde; produktionslayout; produktionsoptimering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att leverera ett förslag på hur ett tillverkande företag i Sverige kan öka sin kapacitet, sitt genomflöde och flexibilitet i en manuell produktionslina. Produktionsgolvet är trångt för de anställda på grund av stora lagernivåer intill produktionslinan. LÄS MER

 2. 2. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 3. 3. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Malthed; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Sammanfattning : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. LÄS MER

 4. 4. Införande av devops för SME : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Götlind; [2020]
  Nyckelord :DevOps; Automatisering; Tidsbrist vid införande av DevOps; Utmanande områden i ett DevOps införande; SAFe DevOps; Sociala förändringar; Produktion och produktutmaningar; Investering av tid;

  Sammanfattning : De agila metoderna har under många år varit mycket framgångsrika inom informationssystemutveckling men enligt Balaji och Sundararajan Murugaiyan (2012) finns det även nackdelar med metoderna. En av dessa nackdelar är en flaskhals som kan finnas mellan avdelningarna utveckling och drift på ett företag eftersom dessa avdelningar ofta inte är anpassade till varandra (Laudon & Laudon, 2018). LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av parkeringshusbyggnationer: En fallstudie av spännbalkssystem

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Andreas Storm; [2020]
  Nyckelord :Swede beam system; Process mapping; Lean Construction; Spännbalkssystem; Processkartläggning; Lean Construction;

  Sammanfattning : Spännbalksystem är ett stomsystem helt i betong, där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förspända balkar. Systemet används bland annat vid olika parkeringshusbyggnationer som gynnas av stora spännvidder och få pelare. Metoden genererar ett mer hållbart stomsystem på grund av mindre materialåtgång och längre livslängd. LÄS MER