Sökning: "flehmen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet flehmen.

 1. 1. Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Sofia Lindlöf Äikäs; [2021]
  Nyckelord :häst; fölning; smärtbeteende; tidsbudget;

  Sammanfattning : Det kan vara en spännande process att ha ett dräktigt sto och invänta en fölning. Den exakta tidpunkten för fölningen är oftast svår att bedöma vilket leder till långa nätter med fölvaka. När tidpunkten för fölning kommer kan det plötsligt uppstå komplikationer som kräver snabba åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Feromoninnehållande substansers inverkan på hjärtfrekvensen hos tjur

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erik Jergil; [2009]
  Nyckelord :feromoner; tjur; nöt; ko; doft; brunst; östrus; brunstsynkronisering; synkronisering; flehmen; hjärtfrekvens; brunstcykel; brunstslem; puls; utskaftning;

  Sammanfattning : During the last 50 years the production of milk per cow has increased. This has, however, been followed by a decreased reproductive performance. Shorter and more indistinct signs of oestrus make it harder for the Swedish farmers to discover when the cows are in oestrus. There is a need for ways to control reproduction. LÄS MER